XI Ogólnopolski Konkurs Wokalny
im. Ludomira Różyckiego

Gliwice, 23 – 25 marca 2017r.

Formularz zgłoszeniowy

Wprowadzone poniżej dane zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do wygenerowania formularza zgłoszeniowego. Nie będą zachowane ani nigdzie przechowywane.
Wygenerowany formularz należy zapisać na swoim komputerze, wydrukować, podpisać, a natępnie wysłać jego skan i zapisany uprzednio formularz pocztą elektoniczną na adres szkoły.
Dopiero wtedy zgłoszenie zostanie przyjęte, a dane z przesłanego formularza będą przetwarzane na potrzeby konkursu.

    

    Program:

Etap I

Etap II