REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021 do PSM I i II st.

W związku z zaistniałą sytuacją, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach przesuwa terminy rekrutacji. Istnieje możliwość składania wniosków o przyjęcie do szkoły muzycznej I i II st.w formie:
elektronicznejw tym celu należy wysłać niezbędne dokumenty (wniosek o przyjęcie i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia dodatkowej nauki) na adres email: sekretariat@psm.gliwice.eu oraz w temacie korespondencji wpisać : (w zależności od stopnia)
Rekrutacja PSM I st. bądź Rekrutacja PSM II st.
papierowejlistownie na adres : Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Gliwicach, ul. o. Jana Siemińskiego 6, 44-100 Gliwice  lub poprzez wrzucenie dokumentów  rekrutacyjnych (wniosek o przyjęcie i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia dodatkowej nauki) do skrzynki pocztowej znajdującej się przy drzwiach wejściowych do szkoły w zamkniętej kopercie z napisem Rekrutacja.

 
Dodatkowe informacje:

  1. W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat powinien złożyć w/wym. zaświadczenie najpóźniej w  dniu badania przydatności kandydatów lub egzaminu wstępnego.
  2. W przypadku złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły w formie elektronicznej bez podpisu rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego kandydata, należy uzupełnić je w szkole, najpóźniej w dniu badania przydatności kandydatów lub egzaminu wstępnego.
  3.  W sytuacji dostarczenia wniosku w formie skanu, należy dostarczyć oryginał wniosku w terminie, jak wyżej.
  4. Planowane terminy kursu przygotowawczego dla kandydatów do PSM II st., ulegają czasowemu zawieszeniu. O nowych terminach lub anulowaniu kursu w bieżącym roku szkolnym będziemy informować na stronie szkoły.

 

 O terminach i sposobie przeprowadzenia przesłuchania bądź egzaminu wstępnego będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej szkoły.


 
 

Więcej informacji oraz druki do pobrania dostępne tutaj:

REKRUTACJA PSM I ST.

REKRUTACJA PSM II ST.

Copyright © 2020 PSM Gliwice. Wykonanie LINX

Skip to content