«

»

Oct
19
2020

Komunikat dla wszystkich uczniów

W związku ze znaczącym wzrostem zakażeń COVID-19 uczniowie i nauczyciele powinni, w miarę możliwości, zasłaniać usta i nos także w czasie zajęć lekcyjnych.

Zarządzenie nr PSM 0211.21.2020