Sep
01
2020

Uwaga! Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach

Uwaga!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach wg następujących zasad:

1. Na teren szkoły może wejść uczeń PSM I st.: klasy I cyklu 6-letniego, klasy I cyklu 4-letniego oraz PSM II st.: klasy I – specjalność instrumentalistyka, klasy I – specjalność wokalistyka. Uczeń nie może wykazywać objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych. Do szkoły nie może wejść również uczeń, którego domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

2. Z uczniem klasy I cyklu 6-letniego i cyklu 4-letniego może wejść jeden opiekun bez    objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki jednorazowe. Pracownik szkoły może dokonać pomiaru temperatury ciała.
Uczniowie klasy I PSM II st. wchodzą do szkoły bez opiekunów.

3.      Spotkanie uczniów klas I z dyrekcją i wychowawcami odbędzie się wg następującego harmonogramu:

  • godz. 16.00 – klasa I cyklu 6-letniego PSM I st.: grupa a – sala koncertowa, grupa b – sala kameralna, grupa c – sala nr 8
  • godz. 16.45 – klasa I cyklu 4-letniego PSM I st.: grupa a – sala koncertowa, grupa b – sala kameralna
  • godz. 17.30 – klasa I PSM II st.: specjalność instrumentalistyka – sala koncertowa, specjalność wokalistyka – sala kameralna

4.      Każdy uczeń klasy I w czasie spotkania w wyznaczonych salach otrzyma następujące informacje:

  • przydział do grupy na zajęcia ogólnomuzyczne
  • plan zajęć ogólnomuzycznych
  • przydział do nauczyciela przedmiotu głównego
  • wykaz sal, w których oczekiwać będą nauczyciele przedmiotu głównego

5. Na parterze i I piętrze szkoły dyżurować będą nauczyciele, kierujący uczniów i ich opiekunów do poszczególnych sal.

6. Po spotkaniu w wyznaczonych salach, uczniowie wraz z opiekunami (szkoła I st.), a w przypadku szkoły II st. sami uczniowie -  przejdą do klas, w których znajdować się będą nauczyciele przedmiotu głównego, w celu ustalenia godzin zajęć indywidualnych.

7.      Uczniowie od II klasy wzwyż powinni skontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną z nauczycielem przedmiotów prowadzonych indywidualnie, zgodnie z przydziałem do nauczycieli, udostępnionym na stronie internetowej szkoły, w zakładce Komunikaty dla uczniów.
W pojedynczych przypadkach dozwolony jest bezpośredni kontakt ucznia z nauczycielem dnia 1 września 2020r. na terenie szkoły w godz. 18:00 -19:00.

Aug
28
2020

Plany lekcji i przydziały do nauczyciela r. szk. 2020/2021

PLAN LEKCJI zostanie zamieszczony na stronie głównej dnia 01.09.2020r.

PRZYDZIAŁ UCZNIA DO NAUCZYCIELA będzie dostępny 01.09.2020r. w zakładce komunikaty dla uczniów (dostęp po zalogowaniu się).

PRZYDZIAŁ DO GRUP również zostanie podany dnia 01.09.2020r.

Uczniowie klas I, rodzice, opiekunowie uczniów klas I otrzymają wszystkie informacje dotyczące organizacji roku szkolnego w formie papierowej na rozpoczęciu roku szkolnego dnia 01.09.2020r.

 

Aug
26
2020

Aplikacja ProteGo Safe

Zachęcamy do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół.

protegosafe

 

Aug
24
2020

UWAGA ZMIANA KONTA RADY RODZICÓW

Od dnia 01.07.2020r. nastąpi zamknięcie dotychczasowego konta Rady Rodziców przy PSM I i II st. w Gliwicach.

Nowy numer rachunku 18 1020 2401 0000 0102 0593 2126 aktywny jest od dnia 23.06.2020r. 

Proszę o dokonywanie wpłat na nowy rachunek.

 

Nowy numer rachunku Rady Rodziców:

18 1020 2401 0000 0102 0593 2126

Bank: PKO Bank Polski

Aug
09
2020

Nagroda SPZG dla p. Joachima Nowaka

Z przyjemnością informujemy, iż Pan Joachim Nowak –kierownik sekcji instrumentów dętych i perkusji, otrzymał nagrodę honorową Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gliwickiej za wielką pasję do propagowania kultury muzycznej wśród młodzieży i mieszkańców miasta Gliwice i ziemi gliwickiej.

Aug
09
2020

Uczeń naszej szkoły laureatem Konkursu na esej

W  Konkursie na esej dla uczniów

szkół artystycznych zorganizowanym przez Centrum Edukacji Artystycznej  i redakcję kwartalnika „Szkoła Artystyczna”

Grzegorz Jurkiewicz uczeń klasy IV PSM II st. został laureatem konkursu.

GRATULUJEMY

https://cea-art.pl/rozstrzygniecie-konkursu-na-esej/

Jul
10
2020

Listy przyjetych i nieprzyjętych kadydatów do PSM I i II st. w Gliwicach na rok szklny 2020/2021

zakładka Informacje ogólne / Rekrutacja / Rekrutacja PSM I st.

zakładka Informacje ogólne / Rekrutacja / Rekrutacja PSM II st.

Older posts «

» Newer posts