XIII Ogólnopolski Konkurs Wokalny
im. Ludomira Różyckiego

Gliwice, 15 – 17 kwietnia 2021r.

EDYCJA ONLINE

Formularz zgłoszeniowy

Wprowadzone poniżej dane zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do wygenerowania formularza zgłoszeniowego. Nie będą zachowane ani nigdzie przechowywane.
Wygenerowany formularz należy zapisać na swoim komputerze, wydrukować, podpisać, następnie wysłać jego skan wraz z załącznikiem (zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika konkursu i nauczyciela - akompaniatora) pocztą elektroniczną na adres PSM w Gliwicach - sekretariat@psm.gliwice.eu.
Dopiero wtedy zgłoszenie zostanie przyjęte, a dane z przesłanego formularza będą przetwarzane na potrzeby konkursu.

    


    

Program proszę wypełnić wybierając dwie z trzech pozycji konkursowych w każdym etapie. Przy każdym utworze należy umieścić adnotację o czasie jego trwania.


WAŻNE! Należy wykonać przynajmniej jeden utwór Ludomira Różyckiego

w dowolnym etapie.


Kolejność wpisywania informacji o programie konkursowym:
imiona i nazwisko kompozytora, nazwa utworu, w przypadku arii tytuł dzieła operowego, oratoryjnego, kantatowego oraz czas trwania utworu w formacie mm:ss, np. 03:45 / 3:45.
przykład: Wolfgang Amadeus Mozart - "Una donna" aria Despiny z op. "Cosi fan tutte" - 3:35

Program I ETAPU (wybieramy 2 utwory):
a) utwór barokowy lub klasyczny;
b) pieśń romantyczna kompozytora obcego;
c) pieśń Ludomira Różyckiego lub kompozytora śląskiego.Program II ETAPU (wybieramy 2 utwory):
a) pieśń Ignacego Jana Paderewskiego;
b) pieśń lub aria Ludomira Różyckiego;
c) utwór dowolny.