lip
10
2020

Listy przyjetych i nieprzyjętych kadydatów do PSM I i II st. w Gliwicach na rok szklny 2020/2021

zakładka Informacje ogólne / Rekrutacja / Rekrutacja PSM I st.

zakładka Informacje ogólne / Rekrutacja / Rekrutacja PSM II st.

lip
09
2020

Nagroda SPZG dla p. Joachima Nowaka

Z przyjemnością informujemy, iż Pan Joachim Nowak –kierownik sekcji instrumentów dętych i perkusji, otrzymał nagrodę honorową Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gliwickiej za wielką pasję do propagowania kultury muzycznej wśród młodzieży i mieszkańców miasta Gliwice i ziemi gliwickiej.

lip
09
2020

Uczeń naszej szkoły laureatem Konkursu na esej

W  Konkursie na esej dla uczniów

szkół artystycznych zorganizowanym przez Centrum Edukacji Artystycznej  i redakcję kwartalnika „Szkoła Artystyczna”

Grzegorz Jurkiewicz uczeń klasy IV PSM II st. został laureatem konkursu.

GRATULUJEMY

https://cea-art.pl/rozstrzygniecie-konkursu-na-esej/

cze
24
2020

UWAGA ZMIANA KONTA RADY RODZICÓW

Od dnia 01.07.2020r. nastąpi zamknięcie dotychczasowego konta Rady Rodziców przy PSM I i II st. w Gliwicach.

Nowy numer rachunku 18 1020 2401 0000 0102 0593 2126 aktywny jest od dnia 23.06.2020r. 

Proszę o dokonywanie wpłat na nowy rachunek.

 

Nowy numer rachunku Rady Rodziców:

18 1020 2401 0000 0102 0593 2126

Bank: PKO Bank Polski

cze
19
2020

Wydanie świadectw za rok szkolny 2019/2020

Wydanie świadectw za rok szkolny 2019/2020, odbędzie się 26.06.2020r w godz.:

1500-1600 – uczniowie klas kończących PSM I st. (klasa IV, cykl 4- letni; klasa VI, cykl 6- letni),

1600-1800 – uczniowie pozostałych klas.

Uwaga!

Świadectwa będą wydawane przy schodach wejściowych do szkoły od strony podwórka (bez konieczności wchodzenia na teren budynku). Uczniowie czekający na odbiór  powinni zastosować odpowiedni dystans społeczny. W przypadku uczniów kończących PSM I st., konieczne będzie pisemne potwierdzenie odbioru świadectwa, w związku z tym prosimy o zaopatrzenie się we własny długopis. Przy odbiorze świadectwa każdy uczeń powinien posiadać przy sobie legitymację szkolną lub dowód osobisty.

W przypadku braku możliwości odbioru świadectw w wyznaczonym terminie będzie możliwość wydania ich w okresie wakacyjnym po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z sekretariatem szkoły.

cze
19
2020

Listy ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH kandydatów do PSM II st. na rok szk. 2020 / 2021

zakładka Informacje ogólne / Rekrutacja / Rekrutacja PSM II st.

cze
15
2020

Zwrot książek i nut oraz instrumentów wypożyczonych ze szkoły

Uczniów kończących PSM I st. oraz rezygnujących z nauki , prosimy o zwrot książek i nut oraz wypożyczonych instrumentów muzycznych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.06.2020r. W przypadku uczniów kontynuujących naukę w PSM II st. istnieje możliwość pozostawienia wypożyczonego instrumentu na okres wakacji oraz przyszły rok szkolny po wcześniejszym skonsultowaniu się z panią Haliną Ropską.

Zwrotu można dokonać w terminach oraz według zasad:

 

Magazyn instrumentów:

czynny w dniach 22-25.06.2020r w godz. 15:00-17:00. Instrumenty oddajemy przy wejściu szkoły od strony podwórza. Prosimy aby każdy uczeń/rodzic dokonujący zwrotu instrumentu był w maseczce.

 

Biblioteka szkolna:

Zwrotu wypożyczonych z biblioteki nut i książek można dokonać codziennie do godz. 17:00 na portierni szkoły do specjalnie przygotowanego kartonu zgodnie z Procedurami obowiązującymi w bibliotece szkolnej PSM I i II stopnia w Gliwicach na czas trwania pandemii COVID-19.

Prosimy aby każdy uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek był w maseczce oraz zwracane książki i nuty były zapakowane w reklamówkach oraz opisane na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa.

Zostały wyznaczone również dwa dni tj. 24 i 25.06.2020 w czasie których można oddać książki i nuty bezpośrednio w bibliotece  w godz. 15:00-17:00. Każdy uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek powinien być w maseczce oraz rękawiczkach.

Procedury dla BIBLIOTEKI w czasie trwania pandemii

 

Pozostali uczniowie zwrotu materiałów bibliotecznych oraz instrumentów muzycznych również dokonują według powyższych zasad oraz w wyznaczonych wyżej terminach.

Starsze posty &laquo