Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kształcenia w PSM I st. w Gliwicach:

Lista zakwalifikowanych do kształcenia w PSM I st

 

Przesłuchanie dnia 08.06.2021r.

Lista zakwalifikowanych do kształcenia w PSM I st. 2021-2022

 

Uwaga!

Zakwalifikowanie kandydata nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

 

Zakwalifikowanie oznacza uzyskanie, w trakcie badania przydatności przez kandydata, co najmniej minimalnej wymaganej liczby punktów, uprawniających do  podjęcia nauki w PSM I st.

O przyjęciu do szkoły muzycznej decyduje liczba miejsc na wybrany przez kandydata instrument.

LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO PSM I st. zostanie umieszczona

w dniu 12.07.2021r. o godz. 1200

na stronie internetowej www.psmgliwice.pl jak i na tablicy ogłoszeń w szkole

Zapraszamy dzieci i młodzież do rozpoczęcia nauki w naszej Szkole

W Państwowej Szkole Muzycznej I st. przygotowaliśmy

dla chętnych 2 cykle nauczania:

 

I. Cykl 6-letni dla dzieci, w wieku od 6* do 9 lat, umożliwiający naukę gry na:

fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, akordeonie, gitarze, flecie, klarnecie,oboju lub trąbce.

 II. Cykl 4-letni dla dzieci i młodzieży, w wieku od 10 do 16 lat,w czasie którego uczniowie mogą posiąść umiejętność gry na:

fortepianie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, akordeonie, gitarze, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, fagocie, waltorni, trąbce, tubie, puzonie lub na instrumentach perkusyjnych.

Wszystkie wymagane dokumenty znajdą Państwo w zakładce REKRUTACJA DO POBRANIA