Zapraszamy dzieci i młodzież do rozpoczęcia nauki w naszej Szkole

W Państwowej Szkole Muzycznej I st. przygotowaliśmy

dla chętnych 2 cykle nauczania:

 

I. Cykl 6-letni dla dzieci, w wieku od 6* do 9 lat, umożliwiający naukę gry na:

fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, kontrabasie, akordeonie, gitarze, flecie, klarnecie,oboju, saksofonie, trąbce lub instrumentach perkusyjnych.

 II. Cykl 4-letni dla dzieci i młodzieży, w wieku od 10 do 16 lat,w czasie którego uczniowie mogą posiąść umiejętność gry na:

fortepianie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, akordeonie, gitarze, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, fagocie, waltorni, trąbce, tubie, puzonie lub na instrumentach perkusyjnych.

 

Przesłuchania do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. odbędą się w dniach w maju 2024r.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmować będziemy w kwietniu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE POJAWIĄ SIĘ WKRÓTCE

Prosimy zainteresowanych o złożenie w formie papierowej wniosku o przyjęcie wraz z zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia dodatkowej nauki w szkole muzycznej).

W przypadku, dzieci 6 – letnich należy dołączyć opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej lub zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego.

 

Wszystkie wymagane dokumenty znajdą Państwo w zakładce
REKRUTACJA DO POBRANIA