W dniach 24-26 marca 2011 r. już po raz ósmy w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Gliwicach odbywał się Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Ludomira Różyckiego.
Patronat nad konkursem objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydent Miasta Gliwice.
Do konkursu zgłosiło się 56 uczestników, z 19 szkół muzycznych II stopnia, reprezentujących różne regiony Polski. Do rywalizacji konkursowej ostatecznie przystąpiło 45 uczestników.Zmagania młodych wokalistów oceniało pięcioosobowe Jury, w składzie którego znaleźli się znakomici śpiewacy i znawcy sztuki wokalnej:

dr h.c. Wiesław Ochman – przewodniczący Jury
prof. Jan Ballarin
– dyrektor artystyczny konkursu
prof. Henryka Januszewska

prof. Małgorzata Komorowska
prof. Piotr Łykowski

Tradycyjnie już konkurs był dwuetapowy. Przesłuchania pierwszego etapu przebiegały 24 marca cały dzień i 25 marca przed południem.
Do drugiego etapu Jury zakwalifikowało 25 uczestników, którzy 25 marca od godz. 16 30 oraz 26 marca przed południem, rywalizowali o główne laury konkursu.
Okazją do lepszego poznania patrona konkursu był wykład prof. Małgorzaty Komorowskiej na temat twórczości wokalnej Ludomira Różyckiego.W sobotę, 26 marca, o godz. 13.30 Jury ogłosiło listę laureatów:

I nagroda ex equo:

Adriana Ferfecka z Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy, uczennica mgr Beaty Pazio-Grygiel

Klaudia Moździerz z Zespołu Szkół Muzycznych im. I.J. Paderewskiego w Tarnowie, uczennica dr Alicji Płonki

II nagroda ex equo:

Karolina Brokos z Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. R. Bukowskiego we Wrocławiu, uczennica mgr Ewy Murawskiej-Kalinin

Anna Szajnowska z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. G. Fitelberga w Chorzowie, uczennica dr Macieja Gallasa

III nagroda ex equo:

Maciej Lisowski z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. L. Różyckiego w Gliwicach, uczeń prof. Jana Ballarina

Szymon Rudzki z Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. R. Bukowskiego we Wrocławiu, uczeń prof. Piotra Łykowskiego

Maria Złotek z Zespołu Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie, uczennica mgr Lucyny Orszulak

Wyróżnienia:

Łukasz Skrobek z Zespołu Szkół Muzycznych – Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. J. Elsnera w Warszawie, uczeń mgr Andrzeja Kamila Drabika

Marta Skutek z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. L. Różyckiego w Gliwicach, uczennica mgr Joanny Wojnowskiej

Joanna Talarkiewicz z Zespołu Szkół Muzycznych – Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Poznaniu, uczennica prof. Antoniny Kowtunow

Wyróżnienia za najlepsze wykonanie utworu L. Różyckiego:

Klaudia Moździerz
Joanna Talarkiewicz
Maria Złotek

Jury przyznało również dyplomy uznania za wyróżniający akompaniament. Otrzymali je:

mgr Michał Goławski z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. L. Różyckiego w Gliwicach

mgr Anna Sułkowska z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. L. Różyckiego w Gliwicach

mgr Alina Stawicka z Zespołu Szkół Muzycznych – Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Poznaniu

mgr Nana Ulańska z Zespołu Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Łodzi

W opinii jurorów oraz słuchaczy, którzy wiernie towarzyszyli młodym adeptom sztuki wokalnej w czasie przesłuchań, poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki. Dowodem na to jest duża ilość nagród, przyznana przez Jury. Niewątpliwym walorem tego konkursu jest fakt, że ciągle odkrywane są nowe pieśni Ludomira Różyckiego, a poziom wykonawczy tych pieśni z każdą edycją konkursu wzrasta. Na uwagę zasługuje również znakomita organizacja konkursu, dzięki której zarówno uczestnicy, jak i ich nauczyciele czuli się w gliwickiej szkole bezpiecznie i otoczeni życzliwą atmosferą.
Konkurs zakończył się koncertem laureatów w sali Kina Amok – Scena Bajka, gdzie jeszcze raz można było posłuchać najlepszych uczestników VIII Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Ludomira Różyckiego, z towarzyszeniem fortepianu oraz orkiestry symfonicznej GliwickiegoTeatru Muzycznego pod dyrekcją Andrzeja Rosoła.
W II części koncertu mieliśmy ogromną przyjemność wysłuchać utworów w wykonaniu laureatów poprzednich konkursów, a dziś znakomitych śpiewaków, solistów teatrów operowych:
Magdaleny Spytek-Stankiewicz – laureatkę I nagrody I Konkursu Wokalnego im. L.Różyckiego
Tadeusza Szlenkiera – laureata Grand Prix IV Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. L. Różyckiego.

Już dziś organizatorzy, czyli gliwicka szkoła muzyczna zaprasza na IX konkurs, za dwa lata.