W dniach 11-13 kwietnia  2013 r. już po raz IX w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Gliwicach odbywał się Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Ludomira Różyckiego.
Patronat nad konkursem objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydent Miasta Gliwice.
Do konkursu zgłosiło się 61 uczestników, z 23 szkół muzycznych II stopnia, reprezentujących  różne regiony Polski, a także z Ueckermünde (Niemcy) i Pragi (Czechy).
Zmagania młodych wokalistów oceniało pięcioosobowe Jury, w składzie którego znaleźli się znakomici śpiewacy i profesorowie akademii muzycznych pod przewodnictwem Maestro Wiesława Ochmana.
Tradycyjnie już konkurs był dwuetapowy. Przesłuchania pierwszego etapu przebiegały        11 kwietnia cały dzień i 12 kwietnia przed południem.
Do drugiego etapu Jury zakwalifikowało 30 uczestników, którzy 12 kwietnia od godz. 15 30 oraz 13 kwietnia przed południem, rywalizowali o główne laury konkursu.
W sobotę, 13 kwietnia, o godz. 1300  Jury ogłosiło listę laureatów:

I nagroda
Justyna Bluj
z ZPSM im. A. Malawskiego w Przemyślu

II nagroda ex equo:
Andrzej Filończyk
z PSM II st. im. R. Bukowskiego we Wrocławiu
Magda Miziołek
z PSM I i II st. im. L. Różyckiego w Gliwicach

III nagroda ex equo:
Friederike Bieber
z Kreismusikschule Uecker-Randow w Ueckermünde
Alicja Ciesielczuk
z ZSM-PSM II st. im. J. Kiepury w Sosnowcu

wyróżnienia:
Marcin Czopka
z PSM II st. im. R. Bukowskiego we Wrocławiu
Karolina Grenda
z SM I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie
Sandra Klara Januszewska
z PSM II st. W. Żeleńskiego w Krakowie
Katarzyna Krajcer
z PSM I i II st. im. L. Różyckiego w Gliwicach
Kamila Marynowicz
z PSM I i II st. im W. Lutosławskiego w Nysie
Bartosz Nowak
z PSM I i II st. im. F. Chopina w Opolu
Magdalena Pikuła
z PSM I i II st. im. F. Chopina w Nowym Sączu
Michał Prószyński
z ZPSM im. F. Chopina w Warszawie
Szymon Szymik
z PSM I i II st. im. L. Różyckiego w Gliwicach

wyróżnienie za najlepsze wykonanie utworu L. Różyckiego:
Kamila Marynowicz
z PSM I i II st. im W. Lutosławskiego w Nysie

wyróżnienie za wykonanie polskiej pieśni:
Ondřej Potůček
z Gymnazium a Hudebni Škola w Pradze

wyróżnienia za akompaniament:
Michał Biel
z ZSM-PSM II st. im. J. Kiepury w Sosnowcu
Janusz Dąbrowski
z PSM I i II st. im W. Lutosławskiego w Nysie
Michał Goławski
z z PSM I i II st. im. L. Różyckiego w Gliwicach
Monika Kruk
z PSM II st. im. R. Bukowskiego we Wrocławiu

W opinii jurorów oraz słuchaczy, którzy wiernie towarzyszyli młodym adeptom sztuki wokalnej w czasie przesłuchań, poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki. Dowodem na to jest duża ilość nagród, przyznana przez Jury. Niewątpliwym walorem tego konkursu jest fakt, że ciągle odkrywane są nowe pieśni Ludomira Różyckiego, a poziom wykonawczy  pieśni z każdą edycją konkursu wzrasta.
Konkurs zakończył się koncertem laureatów w auli Centrum Edukacyjnego im. Bł. Jana Pawła II, gdzie jeszcze raz można było posłuchać najlepszych uczestników  IX Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Ludomira Różyckiego,  z towarzyszeniem fortepianu oraz  orkiestry symfonicznej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gliwicach, pod dyrekcją Andrzeja Rosoła.