Zebrania Rady Rodziców odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca. O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Rada Rodziców
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gliwicach
ul. Księcia Ziemowita 12
44-100 Gliwice

Skład Rady Rodziców:

                 Dorota Nita-Garbiec– Przewodnicząca

                  Beata Baron

                  Angelika Chirowska (sekretarz) 

                 Magdalena Laskowska                    

                  Krzysztof Polanecki

                  Joanna Sienkiel

                  Lesław Styś (zastępca przewodniczącego)

                  Alicja Wilczyńska

                  Małgorzata Wojewoda

               

                  Komisja Rewizyjna:

                    Zbigniew Dyrkacz
 

                  Skarbnik Rady Rodziców:

                   Halina Ropska
 

Opłata na Radę Rodziców  wynosi 300,00 zł na rok szkolny.
Można płacić: miesięcznie (30,00 zł), kwartalnie (90,00 zł), półrocznie (150,00 zł) lub jednorazowo za cały rok.
Płatne przelewem lub w kasie Rady Rodziców.

Kasa Rady Rodziców czynna co drugi tydzień od poniedziałku do piątku w godz. od 15:30 do 20:00 na portierni (parter).

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców można dokonywać także na konto

Nowy numer rachunku Rady Rodziców:

18 1020 2401 0000 0102 0593 2126

Bank: PKO Bank Polski

 

Magazyn instrumentów muzycznych czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek: w godz. 15.30-17.00
sala -1,23 (piwnica)

Szanowni  Rodzice!

Zapisując dzieci do szkoły muzycznej, zostaliśmy moralnie zobowiązani do pomocy finansowej, zwłaszcza, że uczęszczanie do szkoły artystycznej nie jest obowiązkowe, zaś renoma i pozytywne oddziaływanie powszechnie wiadome.

Wszystkie środki z wpłat na Radę Rodziców kierowane są na potrzeby uczniów, niejednokrotnie stanowiąc jedyne źródło finansowania kosztów zakupu i remontów instrumentów, wyjazdów dzieci na przeglądy, konkursy i koncerty, zakupu nagród i upominków, sprzętu nagłaśniającego, udziału uczniów w warsztatach muzycznych oraz organizacji i współfinansowaniu wydarzeń takich jak  „Gliwiczanie – Gliwiczanom” czy Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Ludomira Różyckiego.

Powodowani troską o dobro naszych dzieci – uczniów PSM I i II stopnia – prosimy o terminowe dokonywanie wpłat na Radę Rodziców.

W imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękujemy.

Rada Rodziców