Zebrania Rady Rodziców odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca. O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Rada Rodziców
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gliwicach
ul. Księcia Ziemowita 12
44-100 Gliwice

Skład Rady Rodziców:

Beata Baron, Milena Duda, dr Karol Dworak, Angelika Chirowska, Magdalena Laskowska, Krzysztof Polanecki, Joanna Sienkiel, Leszek Styś, Alicja Wilczyńska, Małgorzata Wojewoda.

Przewodnicząca– Magdalena Laskowska

Wiceprzewodniczące– Joanna Sienkiel, Alicja Wilczyńska

Sekretarz– Justyna Łenczyk

Skarbnik– Halina Ropska

                Komisja rewizyjna– Aleksandra Łomnicka

E-mail Rady Rodziców: radarodzicowpsmgliwice@gmail.com

Opłata na Radę Rodziców  wynosi 350,00 zł na rok szkolny.
Można płacić: miesięcznie (35,00 zł), półrocznie (175,00 zł) lub jednorazowo za cały rok.
Płatne przelewem lub w kasie Rady Rodziców.

Kasa Rady Rodziców czynna co drugi tydzień od poniedziałku do piątku w godz. od 15:30 do 20:00 na portierni (parter).

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców można dokonywać także na konto

Nowy numer rachunku Rady Rodziców:

18 1020 2401 0000 0102 0593 2126

Bank: PKO Bank Polski

 

Magazyn instrumentów muzycznych czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek: w godz. 15.30-17.00
sala -1,23 (piwnica)

Szanowni  Rodzice!

Zapisując dzieci do szkoły muzycznej, zostaliśmy moralnie zobowiązani do pomocy finansowej, zwłaszcza, że uczęszczanie do szkoły artystycznej nie jest obowiązkowe, zaś renoma i pozytywne oddziaływanie powszechnie wiadome.

Wszystkie środki z wpłat na Radę Rodziców kierowane są na potrzeby uczniów, niejednokrotnie stanowiąc jedyne źródło finansowania kosztów zakupu i remontów instrumentów, wyjazdów dzieci na przeglądy, konkursy i koncerty, zakupu nagród i upominków, sprzętu nagłaśniającego, udziału uczniów w warsztatach muzycznych oraz organizacji i współfinansowaniu wydarzeń takich jak  „Gliwiczanie – Gliwiczanom” czy Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Ludomira Różyckiego.

Powodowani troską o dobro naszych dzieci – uczniów PSM I i II stopnia – prosimy o terminowe dokonywanie wpłat na Radę Rodziców.

W obecnym roku szkolnym 2023/2024 zebrania Rady Rodziców odbędą się w następujących terminach: 18 grudnia, 23 stycznia, 22 lutego, 21 marca, 15 kwietnia, 15 maja, 12 czerwca. Zebrania rozpoczynają się zawsze o godzinie 17:00.

W imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękujemy.

Rada Rodziców