Państwowa Szkoła Muzyczna II st. zaprasza do rozpoczęcia nauki w klasie:

fortepianu, akordeonu, gitary, instrumentów smyczkowych,

dętych  i perkusyjnych oraz śpiewu solowego.

 

Kandydaci do poszczególnych klas powinni wykazać się  umiejętnością gry na instrumencie w zakresie szkoły muzycznej I st. bądź predyspozycjami wokalnymi.

Wiek kandydatów nie może przekraczać 23 roku życia.

Egzaminy wstępne do Państwowej Szkoły Muzycznej II st. odbędą się w dniach

5 czerwca (wokalistyka) i 6 czerwca (instrumentalistyka).

Dokumenty rekrutacyjne przyjmować będziemy od 24 kwietnia do  31 maja.

Prosimy zainteresowanych o złożenie w formie papierowej wniosku o przyjęcie wraz z zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia dodatkowej nauki w szkole muzycznej).

 

Wszystkie wymagane dokumenty znajdą Państwo w zakładce
REKRUTACJA DO POBRANIA