Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kształcenia w PSM II st. w Gliwicach:

Lista zakwalifikowanych do kształcenia w PSM II st. 2021-2022

Uwaga!

Zakwalifikowanie kandydata nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

 

Zakwalifikowanie oznacza uzyskanie, w trakcie badania przydatności przez kandydata, co najmniej minimalnej wymaganej liczby punktów, uprawniających do  podjęcia nauki w PSM I st.

O przyjęciu do szkoły muzycznej decyduje liczba miejsc na wybrany przez kandydata instrument.

LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO PSM II st. zostanie umieszczona

w dniu 12.07.2021r. o godz. 1200

na stronie internetowej www.psmgliwice.pl jak i na tablicy ogłoszeń w szkole

Państwowa Szkoła Muzyczna II st. zaprasza do rozpoczęcia nauki w klasie:

fortepianu, akordeonu, gitary, instrumentów smyczkowych,

dętych  i perkusyjnych oraz śpiewu solowego.

 

Kandydaci do poszczególnych klas powinni wykazać się  umiejętnością gry na instrumencie w zakresie szkoły muzycznej I st. bądź predyspozycjami wokalnymi.

Wiek kandydatów nie może przekraczać 23 roku życia.

Wszystkie wymagane dokumenty znajdą Państwo w zakładce REKRUTACJA DO POBRANIA