Dyrektor
mgr Bogusław Pietrzak

Gitarzysta, absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gliwicach.  W roku 1994 ukończył studia na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Katowicach. W Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Gliwicach na stanowisku nauczyciela gry na gitarze zatrudniony od 1988r. Od roku 2005 do roku 2009 pełnił również funkcję wicedyrektora szkoły. Od 1 września 2009r. dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gliwicach.

Wicedyrektor
mgr Joanna Mitas

Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej stopnia Podstawowego i Licealnego w Bytomiu w klasie fortepianu; muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina w Warszawie. W Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Gliwicach zatrudniona od 1994r. na stanowisku nauczyciela przedmiotów ogólnomuzycznych. Od 1 września 2009r. pełni również funkcję wicedyrektora. Jest autorką szeregu haseł encyklopedycznych  i artykułów o tematyce muzycznej.

Wicedyrektor 
mgr Magdalena Spytek-Stankiewicz

Copyright © 2020 PSM Gliwice. Wykonanie LINX

Skip to content