W dniach 26-28 marca 2009 r. już po raz VII odbył się Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Ludomira Różyckiego.
Konkurs odbywał się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Gliwice. Do konkursu zgłosiło się 72 uczestników, z 24 szkół muzycznych II stopnia, reprezentujących różne regiony Polski. Do rywalizacji konkursowej ostatecznie przystąpiło 65 uczestników. Zmagania młodych wokalistów oceniało pięcioosobowe Jury, w składzie którego znaleźli się znakomici śpiewacy i pedagodzy, reprezentujący największe ośrodki akademickie w Polsce:

prof. Piotr Kusiewicz – Akademia Muzyczna Gdansk – przewodniczący Jury
prof. Jadwiga Romańska – Akademia Muzyczna Kraków
prof. Beata Zawadzka – Akademia Muzyczna Łódź
prof. Piotr Łykowski – Akademia Muzyczna Wrocław
prof. Jan Ballarin – Akademia Muzyczna Katowice

Tradycyjnie już, konkurs był dwuetapowy. Do drugiego etapu Jury zakwalifikowało 26 uczestników.
W opinii jurorów oraz słuchaczy, którzy wiernie towarzyszyli młodym adeptom sztuki wokalnej w czasie przesłuchań, poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki. Dowodem na to jest duża ilość nagród, przyznana przez Jury. Niewątpliwym walorem tego konkursu jest fakt, że ciągle odkrywane są nowe pieśni Ludomira Różyckiego, a poziom wykonawczy tych pieśni z każdą edycją konkursu wzrasta.
Konkurs zakończył się koncertem laureatów w sali Gliwickiego Teatru Muzycznego, gdzie jeszcze raz można było posłuchać najlepszych uczestników VII Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Ludomira Różyckiego, tym razem z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej teatru.
Już dziś gliwicka szkoła muzyczna zaprasza na VIII konkurs, za dwa lata.

I miejsce

Małgorzata Bartkowska – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. G. Fitelberga w Chorzowie

Eliza Natalia Safjan – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fr. Chopina w Nowym Sączu

II miejsce

Bartosz Szulc – Zespół Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Łodzi

Maciej Boberek – Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. J. Elsnera w Warszawie

III miejsce

Natalia Skrycka – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach

Michał Oszczak – Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. R. Bukowskiego we Wrocławiu

Wyróżnienia

Zuzanna Głowacka – Szkoła Muzyczna I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie

Karol Lizak – Zespół Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie

Sonia Presz – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. L. Różyckiego w Gliwicach

Piotr Piksa – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fr. Chopina w Nowym Sączu

Ewelina Sobczyk – Państwowe Policealne Studium Zawodowe Wokalno – Baletowe w Gliwicach

Wyróżnienie dla Anny Kamieńskiej z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach za wykonanie utworu Ludomira Różyckiego: pieśń Caton z opery Casanowa

Wyróżnienie dla Margarity Slepakovej z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. J. Elsnera w Warszawie za premierowe wykonanie wokalizy Ludomira Różyckiego

Dyplomy uznania za wyróżniający akompaniament

mgr Larisa Czaban – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. L. Różyckiego w Gliwicach

dr Anna Rutkowska-Schock – Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. R. Bukowskiego we Wrocławiu

mgr Ewa Zug – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. G. Fitelberga w Chorzowie