• XIX Mławski Festiwal Muzyki Akordeonowej – I nagroda dla zespołu instrumentalnego: Aleksandra Owczarek, Hanna Maj, Ersad Kamiński, Krzysztof Hrycyszyn, Maciej Pawlak, Piotr Kucharz; nauczyciel: dr Piotr Chołołowicz
 • VI Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny Szkół Muzycznych I st. „ Mistrz Klawiatury“ w Warszawie – I nagroda dla Adama Załuczkowskiego; nauczyciel: mgr Joanna Łagodzic
 • VI Międzyszkolny Konkurs Wokalny im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach – I nagroda dla Szymona Szymik; nauczyciel: mgr Joanna Wojnowska
 • XXXI Konkurs Młodych Pianistów „Nad Kamienną“  w Skarżysku – Kamiennym – II nagroda dla Michała Jagody; nauczyciel: mgr Joanna Łagodzic
 • IX Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach – II nagroda dla Magdy Miziołek; nauczyciel: mgr Joanna Wojnowska
 • VIIO Ogólnopolski Konkurs – Festiwal Witolda Lutosławskiego w Lubartowie – II nadroda dla Alicji Iwańskiej; nauczyciel mgr Joanna Mitas
 • XIII Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy Muzyki Rozrywkowej i Popularnej w Giżycku – II nagroda dla zespołu instrumentalnego: Aleksandra Owczarek, Hanna Maj, Ersad Kamiński, Krzysztof Hrycyszyn, Maciej Pawlak, Piotr Kucharz; nauczyciel: dr Piotr Chołołowicz
 • Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej dla Młodzieży Szkół Muzycznych II st. w Krakowie „Wokól Beethovena w 185 rocznice śmierci kompozytora“   – III nagroda dla duatu : Magdy Miziołek i Michaliny Rzeszutek; nauczyciel: mgr Joanna Wojnowska, mgr Larisa Czaban
 • Ogólnopolskie Przesłuchania Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych II st. w Warszawie – wyróżnienie dla zespołu : Natalia Żmijewska, Sara Haber, Jan Kerner; nauczyciel: mgr Wojciech Front
 • Międzyszkolny Konkurs z Kształcenia Słuchu dla Szkól Muzycznych I st. w Jastrzębiu Zdroju  – wyróżnienie dla Anny Królewskiej, Dominika Górnickiego; nauczyciel: mgr Ewa Litwińska
 • VI Ogólnopolski Konkurs Kameralny dla uczniów Szkół Muzycznych I i II st. w Katowicach –  wyróżnienie dla duatu : Magdy Miziołek i Michaliny Rzeszutek; nauczyciel: mgr Joanna Wojnowska, mgr Larisa Czaban
 • Regionalny Przegląd Zespołów Rytmiki Szkół Muzycznych I st. w Katowicach – wyróżnienie dla klasy III re mi; nauczyciel: mgr Magdalena Ziółkowska
 • II Dąbrowski Konkurs Gitarowy w Dąbrowie Górniczej – wyróżnienie dla Julii Honisz ; nauczyciel: mgr Magdalena Szeruga – Robak
 • II Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy „Vivaldi 335“ w Wieliczce – wyróznienie dla Justyny Liber; nauczyciel: mgr Adam Zając
 • IX Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach    – wyróżnienie dla Szymona Szymik; nauczyciel: mgr Joanna Wojnowska
  – wyróżnienie dla Katarzyny Krajcer; nauczyciel: mgr Magdalena Spytek – Stankiewicz
 • VII Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej dla Pianistów im. Janiny Garści w Lublinie – wyróżnienie dla Iny Świers; nauczyciel: Zofia Marczyk
 • XIII Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy Muzyki Rozrywkowej i Popularnej w Giżycku – wyróżnienie dla Ersada Kamińskiego; nauczyciel: dr Piotr Chołołowicz
 • VIII Ogólnopolski Festiwal „Zakręcony Flecik“ w Ryniku – wyróżnienie dla Danuty Gorol; nauczyciel: mgr Andrzej Staciwy
 • III Ponadregionalny Konkurs Pianistyczny „Mały Pianista“ w Myślenicach – wyróżnienie dla Seweryna Góreckiegi; nauczyciel: Zofia Marczyk