Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Gliwicach jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Gliwice, nadzór pedagogiczny sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Kształcenie w szkole odbywa się na dwóch poziomach:

  • I stopnia w cyklu 6 – letnim (dla dzieci w wieku 5 – 9 lat), oraz w cyklu 4 – letnim (dla młodzieży w wieku 10 – 16 lat).
  • II stopnia na wydziale instrumentalnym (6 letnim), oraz na wydziale wokalnym (4 letnim).

Szkoła I stopnia jest szkołą umuzykalniającą, rozwijającą zdolności i zainteresowania muzyczne uczniów i przygotowującą ich do świadomego uczestniczenia w życiu muzycznym.
Jej absolwenci po zdaniu egzaminów wstępnych mogą kontynuować naukę w szkole II stopnia, która jest szkołą zawodową. Absolwenci szkoły muzycznej II stopnia zdobywają zawód muzyka instrumentalisty (na wydziale instrumentalnym) lub muzyka wokalisty (na wydziale wokalnym) i są przygotowani do kontynuowania nauki w akademiach muzycznych lub na kierunkach muzycznych studiów uniwersyteckich.

Zajęcia w szkole odbywają się w trybie popołudniowym w godzinach od 13.00 – 21.00, od poniedziałku do piątku (w zależności od rozkładu zajęć 2, 3, lub 4 razy w tygodniu).
Kształcenie jest nieodpłatne (rodzice wspomagają fundusz Rady Rodziców).
W szkole funkcjonuje wypożyczalnia instrumentów muzycznych. Jest również możliwość wypożyczenia pomocy szkolnych (podręczniki, nuty) w bibliotece szkolnej (czynna codziennie w godz. od 15.00 do 18.00).

Oprócz zajęć indywidualnych i ogólnomuzycznych uczniowie naszej szkoły mają możliwość wspólnego muzykowania w ramach chóru dziecięcego (działającego w szkole I stopnia), chóru II stopnia, zespołu smyczkowego, orkiestry, orkiestry dętej, big-bandu oraz zespołów kameralnych.
Mogą również sprawdzić swoją wiedzę poprzez udział w konkursach wiedzy o życiu i twórczości kompozytorów, oraz konkursach interdyscyplinarnych (do tej pory – „Kto jest autorem tych słów?”, „Muzyka a polskie zamki i pałace wczoraj i dziś”, „Wspólne inspiracje”), a także włączyć się w redagowanie dwumiesięcznika „My o muzyce” wydawanego przez uczniów szkoły I stopnia pod kierunkiem Aleksandry Dudek.

Niewątpliwymi sukcesami są publikacje nauczycieli wykraczające poza miasto i region: hasła o muzyce do Encyklopedii Powszechnej Gutenberga redagowane od litery „M” przez Joannę Mitas, artykuły – „Muzyka w Pieninach” (Prace Pienińskie 13/2003), „Muzea i wystawy w Polsce związane z muzyką i muzykami” (Wychowanie Muzyczne w Szkole 4/2002 i w Poznaj swój kraj 12/2003) autorstwa Aleksandry Dudek.

Szkoła daje mnóstwo koncertów w środowisku, na rzecz miasta i powiatu. Najważniejszym, podsumowującym całoroczną pracę uczniów jest koncert „Gliwiczanie – Gliwiczanom”, odbywający się w ramach Gliwickiej Wiosny.
Od dwóch lat w tradycję wszedł już półroczny koncert zespołów i solistów „Młodzi muzycy Gliwiczanom”.
Nie do przecenienia jest edukacyjna i propagatorska rola koncertów dla młodzieży i dzieci ze szkół ogólnokształcących i przedszkoli organizowanych od lat przez pedagogów: Krystynę Jackowską i Martę Deszberg.

W ostatnich latach dużym uznaniem cieszą się koncerty szkolnego Big Bandu i orkiestry dętej pod kierownictwem Joachima Nowaka.
Najważniejszą jednak działalnością dydaktyczną w obydwu typach szkół (I i II st.) jest nauka gry na wybranym przez ucznia instrumencie.
Wysoki poziom kształcenia potwierdzają sukcesy uczniów na konkursach i przesłuchaniach regionalnych, makroregionalnych i ogólnopolskich.