Listy PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH kandydatów

do PSM II st. na rok szk. 2020 / 2021:

Kandydaci przyjęci i nie przyjęci do PSM II st. w Gliwicach r. sz. 2020-2021

 
 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego  2020/2021 odbędzie się 01.09.2020r.

W SALI KONCERTOWEJ NA I PIĘTRZE   dla klas pierwszych PSM II st. o godz.17:30

 
 
 

Listy ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH kandydatów

do PSM II st. na rok szk. 2020 / 2021:

lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych PSM II st.

 
 

Uwaga!

Zakwalifikowanie kandydata nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

Zakwalifikowanie oznacza uzyskanie, w trakcie egzaminu wstępnego przez kandydata, co najmniej minimalnej wymaganej liczby punktów, uprawniających do podjęcia nauki w PSM II st.

O przyjęciu do szkoły muzycznej decyduje liczba miejsc na wybrany przez kandydata instrument.

 
 

LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO PSM II st.

 zostanie ogłoszona w dniu 10.07.2020r. o godz. 1200  na stronie internetowej www.psmgliwice.pl

Kandydaci zdający egzamin kwalifikacyjny do PSM II st. zostaną poinformowani o wyniku egzaminu dnia 10.07.2020r. o godz. 1200  na stronie internetowej www.psmgliwice.pl

 
 
 
Zmiany w zasadach rekrutacji do szkół artystycznych
Informujemy, że zgodnie z pkt 11a dodanym w § 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 872), w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach artystycznych następuje ograniczenie egzaminów wstępnych do szkół artystycznych:
Egzamin wstępny do szkoły muzycznej II stopnia będzie obejmował:

  • w specjalności instrumentalistyka – egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych (szczegółowe informacje dostępne w sekretariacie szkoły),
  • w specjalności wokalistyka – badanie predyspozycji wokalnych.

W roku szkolnym 2019/20 nie będzie egzaminu wstępnego z kształcenia słuchu i audycji muzycznych.
 

terminy i zasady rekrutacji 2020-2021

 Procedura wysyłania nagrań przez kandydatów do PSM II st.

Procedury przeprowadzania REKRUTACJI

terminy – lista zakwalifikowanych i przyjętych kandydatów do PSM II st.

 
 

Państwowa Szkoła Muzyczna II st. ogłasza zapisy do klas: fortepianu, akordeonu, gitary, instrumentów smyczkowych, dętych  i perkusyjnych oraz śpiewu solowego.

Kandydaci do poszczególnych klas powinni wykazać się wiedzą ogólnomuzyczną

z zakresu szkoły muzycznej I st. (lista wymaganych zagadnień dostępna na stronie internetowej) oraz umiejętnością gry na instrumencie

bądź predyspozycjami wokalnymi.

Wiek kandydatów nie może przekraczać 23 roku życia.

 
 

W związku z zaistniałą sytuacją, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach przesuwa terminy rekrutacji. Istnieje możliwość składania wniosków o przyjęcie do szkoły muzycznej I i II st.w formie:
elektronicznej – w tym celu należy wysłać niezbędne dokumenty (wniosek o przyjęcie i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia dodatkowej nauki) na adres email: sekretariat@psm.gliwice.eu oraz w temacie korespondencji wpisać :
 Rekrutacja PSM II st.
papierowej – listownie na adres : Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Gliwicach, ul. o. Jana Siemińskiego 6, 44-100 Gliwice  lub poprzez wrzucenie dokumentów  rekrutacyjnych (wniosek o przyjęcie i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia dodatkowej nauki) do skrzynki pocztowej znajdującej się przy drzwiach wejściowych do szkoły w zamkniętej kopercie z napisem Rekrutacja.

 

Prosimy zainteresowanych o złożenie wniosku o przyjęcie wraz z zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia dodatkowej nauki w szkole muzycznej)

 od dnia 13 maja do dnia 29 maja 2020 r.

 
Dodatkowe informacje:

  1. W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat powinien złożyć w/wym. zaświadczenie najpóźniej w  dniu badania przydatności kandydatów lub egzaminu wstępnego.
  2. W przypadku złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły w formie elektronicznej bez podpisu rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego kandydata, należy uzupełnić je w szkole, najpóźniej w dniu badania przydatności kandydatów lub egzaminu wstępnego.
  3.  W sytuacji dostarczenia wniosku w formie skanu, należy dostarczyć oryginał wniosku w terminie, jak wyżej.
  4. Planowane terminy kursu przygotowawczego dla kandydatów do PSM II st., ulegają czasowemu zawieszeniu. O nowych terminach lub anulowaniu kursu w bieżącym roku szkolnym będziemy informować na stronie szkoły.

 

 O terminach i sposobie przeprowadzenia przesłuchania bądź egzaminu wstępnego będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej szkoły.

 
 

Szczegóły  na plakacie dostępnym poniżej.

Do pobrania:

 wniosek_IIst.-niepełnoletni(2020-2021) PDF
wniosek_IIst.-niepełnoletni(2020-2021) WORD
wniosek_IIst.-pełnoletni(2020-2021) PDF
wniosek_IIst.-pełnoletni(2020-2021) WORD
zaswiadczenie lekarskie
wykaz przedmiotów PSM II st. 2020-2021-instrumentalistyka
wykaz przedmiotów PSM II st. 2020-2021-wokalistyka
oświadczenie o wielodzietności (3 dzieci i więcej)
Instrumentalistyka_zagadnienia_do_egzaminu_wstepnego
Wokalistyka_zagadnienie_do_egzaminu_wstepnego