Rekrutacja PSM I st.

Zapraszamy dzieci i młodzież do rozpoczęcia nauki w naszej Szkole.
W Państwowej Szkole Muzycznej I st. przygotowaliśmy dla chętnych 2 cykle nauczania:

I. Cykl 6-letni dla dzieci, w wieku od 6* do 9 lat, umożliwiający naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, akordeonie, gitarze lub flecie.

II. Cykl 4-letni dla dzieci i młodzieży, w  wieku od  10 do 16 lat, w czasie którego uczniowie mogą posiąść umiejętność gry na: fortepianie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, akordeonie, gitarze, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, fagocie, waltorni, trąbce, tubie, puzonie lub na instrumentach perkusyjnych.

Sprawdzenie predyspozycji do nauki (badanie słuchu i przydatność dziecka do nauki w szkole muzycznej) odbędzie się:
8-9 maja 2019 r. – cykl 6 letni i cykl 4 letni

Prosimy zainteresowanych o złożenie wniosku o przyjęcie wraz z zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym instrumencie w szkole muzycznej) w sekretariacie szkoły od dnia 3 kwietnia do dnia 26 kwietnia 2019 r. w godz. 11:00 – 17:00.

* W przypadku, dzieci 6 – letnich należy dołączyć opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej

Do pobrania:

 Przesłuchania wstępne 2019-2020
 
 wniosek_6_letni_(RODO) od 01.09.2019
wniosek 4-letni (RODO) od 01.09.2019r.
zaświadczenie lekarskie
wykaz przedmiotów PSM I st. 2019-2020
oświadczenie o wielodzietności (3 dzieci i więcej)