Rekrutacja PSM II st.

Państwowa Szkoła Muzyczna II st. ogłasza zapisy do klas: fortepianu, akordeonu, gitary, instrumentów smyczkowych, dętych  i perkusyjnych oraz śpiewu solowego.

Kandydaci do poszczególnych klas (z wyjątkiem śpiewu solowego) powinni wykazać się umiejętnością gry na instrumencie oraz wiedzą ogólnomuzyczną z zakresu szkoły muzycznej I st.
Wiek kandydatów nie może przekraczać 23 roku życia.

Egzaminy wstępne kandydatów odbędą się w dniach:

4 czerwca 2019 r. – na instrumentalistykę

5 czerwca 2019 r. – na wokalistykę

Prosimy zainteresowanych o złożenie wniosku o przyjęcie wraz z zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym instrumencie lub śpiewu w szkole muzycznej), w sekretariacie szkoły od dnia 13 maja do dnia 29 maja 2019r. w godz. 11:00 – 17:00.

 

W ramach naboru do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. L. Różyckiego w Gliwicach, szkoła organizuje bezpłatny  KURS PRZYGOTOWAWCZY I KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI.

Odbywać się one będą w następujących terminach:

27 kwietnia 2019 r.,

18 maja 2019 r.,

w godzinach 11.00 – 12.30.

Szczegóły  na plakacie dostępnym poniżej.

Do pobrania:

 Egzaminy wstępne 2019-2020
 
 wniosek II st.-niepełnoletni (RODO) od 01.09.2019
wniosek II st.-pełnoletni (RODO) od 01.09.2019
zaswiadczenie lekarskie- instrument
zaswiadczenie lekarskie- śpiew
wykaz przedmiotów PSM II st. 2019-2020-instrumentalistyka
wykaz przedmiotów PSM II st. 2019-2020-wokalistyka
oświadczenie o wielodzietności (3 dzieci i więcej)
 
 
kurs przygotowawczy 2019r.