29.09.2011 Sala Koncertowa PSM
Spotkanie edukacyjne oraz koncert Arianny Savall i Pettra Johansena.
Współorganizacja z  towarzystwem kulturowym FUGA w ramach IV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej.

20.10.2011 Sala Koncertowa PSM
Współorganizacja  (IPiUM Silesia) koncertu  Adama Krzeszowca (wiolonczela), Anny Gburek (fortepian) i Karola Buly (słowo) w ramach XXI Międzynarodowego Festiwalu Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych.

28.10.2011r. Szkolny Konkurs Etiud Klas Gitary
W konkursie brali udział uczniowie PSM I i II st. z klasy gitary.
Jury składało się z nauczycieli szkoły.
Nagrodzeni zostali: Jan Bronisław Wójcik, Marcin Żyła, Zofia Kułaczkowska, Agata Kubiczek

17.11.2011r. Sala Koncertowa PSM
Recital fortepianowy Pawła Motyczyńskiego

29.11.2011r. Sala Koncertowa PSM
Audycja umuzykalniająca dla gliwickich szkół. (Szkoła Podstawowa nr 2,7,9 i 12).
W koncercie wzięli udział:

Radosław Grabiec – wiolonczela
Katarzyna Golis – gitara
Janusz Jarzina – tenorhorn
Ersad Kamiński – akodeon
Katarzyna Krajcer – śpiew solowy
Jan Kerner – fagot
Łukasz Łoboda – puzon
Paulina Raczek – flet
Marta Schnura – skrzypce, śpiew solowy
Małgorzata Skorupa – flet
Katarzyna Szyszka – fortepian
Katarzyna Topolska – obój
Mateusz Zaręba – akordeon

16.12.2011 r. Sala Koncertowa PSM

Koncert „Muzyka Kamila Saint – Saensa”. Wystąpili uczniowie PSM II st.

22.12.2011 r. Sala Koncertowa PSM
Koncert kolęd z udziałem Big Bandu, pedagogów i absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej.

01.03.2012r. Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Życiu i Twóczości Stanisłąwa Moniuszki
W konkursie wzięli udział uczniowie PSM I i II st..
Konkurs współorganizowany z PSM I i II st. w Jastrzębiu Zdroju i z  PSM I st. w Raciborzu.

07.03.2012r. Sala Koncertowa PSM
Recital Wokalny Daniel Weeks (tenor), Naomi Oliphant (fortepian)

09.03.2012r. Sala Koncertowa PSM
Recital Fortepianowy Marty Kuziy

12.04.2012r. Sala Koncertowa PSM
Audycja Muzyczna poświęcona postaci Claude Debussy’ego z okazji 150 rocznicy urodzin kompozytora.
Wykonawcami byli uczniowie i nauczyciele PSM I i II st.

19.04.2012r. Sala koncertowa PSM
Koncert muzyki hiszpańskiej – Kupiński Guitar Duo, warsztaty metodyczne.

24.04.2012r. VIII Miejski Konkurs Plastyczny „Tam, gdzie mieszka muzyka” 
Rozstrzygnięcie VIII Miejskiego Konkursu Plastycznego „Tam, gdzie mieszka muzyka”  dla uczniów klas 4 i 5 gliwickich szkół podstawowych.
Uroczystości towarzyszył koncert w wykonaniu uczniów PSM I i II st.

24.04.2012r. Sala Koncertowa PSM
Koncert umuzykalniający  dla gliwickich szkół podstawowych.
W koncercie wzięły udział następujące szkoły: SP nr 16, SP nr 40, SP nr 3.

09.05.2012r. Sala Koncerowa PSM
Warsztaty dla nauczycieli klas śpiewu solowego na temat „Warsztat pracy współczesnego nauczyciela śpiewu solowego w szkołach muzycznych II stopnia”.
Warsztaty metodyczne z wyznaczonymi przez szkoły uczniami.
Warsztaty były współorganizowane z Centrum Edukacji Artystycznej –Region Śląski.

11.05.2012r. Sala Koncertowa PSM
Koncert Muzyki Francuskiej połączony z recitalem Jarosława Jdźmickiego

16.05.2012 Sala Koncertowa PSM
Koncert wiosenny w wykonaniu zespołów wokalnych PSM II st.

28.05.2012r. Sala Koncertowa PSM
Audycja umuzykalniająca dla gliwickich szkół. (Szkoła Podstawowa nr 7,9, 28 oraz ZSO nr 13)

31.05.2012r. Sala Koncertowa PSM
Koncert pt.”Muzyka zza oceanu”