27.09.2012r. Sala Koncertowa PSM
Wykład Przemysława  Scheller na temat „Muzyki dawnej”.
 
08.10.2012r. Sala Koncertowa PSM
Spotkanie autorskie z dziennikarzem muzycznym Polskiego Radia Piotrem Orawskim. Współorganizacja z Towarzystwem Kulturalnym „FUGA”.
 
12.10.2012r. Sala Koncertowa PSM
Koncert w wykonaniu uczniów PSM I i II st. z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 
08.11.2012r. Sala Koncertowa PSM
Koncert w wykonaniu absolwentów  PSM I i II st.
 
15.11.2012r. Sala Koncertowa PSM
Koncert wielosekcyjny uczniów PSM I i II st. pt.: „Pianiści i przyjaciele”.
 
21.01.2013r. Sala Koncertowa PSM
Koncert muzyki hiszpańskiej.
 
07.02.2013r. Sala Koncertowa PSM
Koncert karnawałowy w wykonaniu uczniów klas fortepianu PSM II st. i zespołu kameralnego.
 
26.03.2013r. Sala Koncertowa PSM
Audycja umuzykalniająca dla gliwickich szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 20,23,36,41,71).
 
11-13.04.2013r. Sala Koncertowa PSM
IX Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Ludomira Różyckiego –  zorganizowany dla uczniów klas śpiewu solowego szkół muzycznych drugiego stopnia w formie dwuetapowej pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Gliwice.
 W konkursie wzięło udział 60 uczniów z 23 szkół z Polski jak również z Niemiec i Czech. Nad zmaganiami konkursowymi czuwało 5 jurorów złożonych z profesorów czołowych uczelni artystycznych w Polsce pod przewodnictwem światowej sławy tenora dr h.c. maestro Wiesława Ochmana. Zarówno jury jak i pedagodzy podkreślali w tegorocznej edycji bardzo wysoki jego poziom artystyczny. Koncert laureatów został zorganizowany w Auli im. Bł. Jana Pawła II w Gliwicach, gdzie każdy z nagrodzonych miał możliwość zaśpiewania jednego utworu z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej PSM złożonej z uczniów, pedagogów oraz absolwentów szkoły. Wśród laureatów konkursu znalazła się również trójka naszych uczniów.
 
23.04.2013r. IX Miejski Konkurs Plastyczny „Tam, gdzie mieszka muzyka”  
Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Tam, gdzie mieszka muzyka”  dla uczniów klas 4 i 5 gliwickich szkół podstawowych.  Uroczystości towarzyszył koncert w wykonaniu uczniów PSM I i II st.
 
26.04.2013r. Sala Koncertowa PSM
Koncert wielosekcyjny pt.: „Wiosenne muzykowanie”.
 
29.04.2013r. Sala Koncertowa PSM
Audycja muzyczna poświęcona pamięci W. Lutosławskiego.
 
03.06.2013r. Sala Koncertowa PSM
Koncert muzyki polskiej dla uczestników projektu „Comenius”.
 
08.05.2013r. Sala Koncertowa PSM
Koncert mozartowski w wykonaniu zespołów wokalnych PSM II st. pt.:
„Wesele z figlami”.
 
16.05.2013r. Sala Koncertowa PSM
Koncert uczniów PSM I i II st. pt.: „Solo i w duecie”.
 
17.05.2013r. Sala Koncertowa PSM
Koncert muzyki kontrabasowej w wykonaniu studentów AM Katowice  .
 
24.05.2013r. Sala Koncertowa PSM
II część dorocznego koncertu „Gliwiczanie Gliwiczanom” uczniów PSM I i II st. w Gliwicach. Wystąpili soliści i zespoły kameralne .
 
17.06.2013r. Sala Koncertowa PSM
Recital fortepianowy Iwony Blachy.
 
24.06.2013r. Sala Koncertowa PSM
Koncert – „Maraton wokalny”