• I Międzynarodowy Konkurs Solowej Wokalistyki Sakralnej ARS ET GLORIA w Katowicach- I nagroda w kat. I dla Szymona Szymika; nauczyciel: Joanna Wojnowska

 

 •  14. Edycja Międzynarodowego Konkursu ProBohemia w Ostravie – I miejsce dla Adama Wrazidło;  II miejsce dla Doroty Turek; nauczyciel: Sabina Olbrich-Szafraniec, II miejsce dla Natalii Jasińskiej; nauczyciel: Danuta Wiater

 

 • Międzynarodowy Konkurs Trębaczy w Krapkowicach- II miejsce dla Marka Dreschera; nauczyciel: Artur Kulka

 

 • III Międzynarodowy Kolędowy Konkurs Gitarowy w Bystrzycy Kłodzkiej-III miejsce w gr. V dla kwartetu gitarowego w składzie: Marek Gałeczka, Karolina Czok, Szymon Rabiej oraz Jan Wójcik; nauczyciel: Andrzej Tomala, III miejsce w gr. II dla Cezarego Mitas; nauczyciel: Andrzej Tomala. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy gratulacyjne Starosty Kłodzkiego.

 

 • 15. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny w Zgorzelcu- wyróżnienie dla Natalii Kanigowskiej; nauczyciel: Joanna Łagodzic

 

 • Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Rudolfa Petráka w Żylinie- wyróżnienie dla Marka Pikuły; nauczyciel: Joanna Wojnowska

 

 • Konkurs Najpiękniejsza Jest Muzyka Polska w Radomiu- I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Związku Kompozytorów Polskich – polska muzyka współczesna oraz II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie z Literatury Muzycznej- muzyka polska dla Władysława Myślińskiego; nauczyciel: Joanny Mitas

 

 • VII Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Krystyny Jamroz w Kielcach- I miejsce w grupie II dla Szymona Szymika; nauczyciel: Joanna Wojnowska, III miejsce w grupie II dla Tomasza Theila; nauczyciel: Grażyna Bollin, dyplom za wyróżniający akompaniament dla Michała Goławskiego

 

 • III Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych Blaszanych w Opolu- II miejsce dla Marka Dreschera; nauczyciel: Artur Kulka

 

 • XV Żyrardowski Konkurs Młodych Pianistów- III nagroda dla Marka Jeutnera; nauczyciel: Grzegorz Machura

 

 • IV Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. M. Karłowicza w Krakowie- III nagroda dla Tomasza Theila; nauczyciel: Grażyna Bollin, wyróżnienie I stopnia dla Katarzyny Cyganik; nauczyciel: Magdalena Spytek-Stankiewicz, dyplom za wyróżniający akompaniament dla Michała Goławskiego

 

 • II Ogólnopolski Konkurs „Miniatura Wiolonczelowa” w Warszawie- III miejsce dla Zofii Bajsarowicz; nauczyciel: Marcin Kusz

 

 • Ogólnopolski Konkurs Pianistycznym im. Władysława Kędry w Łodzi- III nagroda dla Marka Jeutnera; nauczyciel: Grzegorz Machura

 

 • III Ogólnopolski Konkurs im. M. Sikorskiej-Wojtacha „Czerwcowe Dźwiękobranie” w Wieliczce- III miejsce dla Michała Jagoda; nauczyciel: Joanna Wójcik

 

 • VI Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Barbary Kostrzewskiej w Rzeszowie- wyróżnienie za najlepsze wykonanie Arii Barokowej dla Katarzyny Cyganik; nauczyciel: Magdalena Spytek- Stankiewicz

 

 • VI Ogólnopolski Konkurs im. L. Lutaka w Krakowie- wyróżnienie I stopnia w kategorii trąbka dla Marka Dreschera; nauczyciel; Artur Kulka

 

 • V Ogólnopolski Konkurs Harmoniczny im. F. Wesołowskiego w Łodzi- wyróżnienie dla Mikołaja Tyrakowskiego, Piotra Gieniusza oraz Dariusza Banasia, nauczyciel: Agnieszka Werschner

 

 • Majowy Konkurs Gitarowy w Szczecinie- wyróżnienie dla Cezarego Mitas; nauczyciel: Andrzej Tomala

 

 • VII Spotkania Gitarowe popularyzujące twórczość Mirosława Drożdżowskiego w Gorlicach- dyplom w randze medalu złotego dla Cezarego Mitas; nauczyciel: Andrzej Tomala

 

 • VIII Makroregionalny Konkurs Wiedzy o Kompozytorach „ Życie i twórczość H. M. Góreckiego” w Dębicy- III miejsce dla Cezarego Mitas, wyróżnienie dla Władysława Myślińskiego; nauczyciel: Joanna Mitas

 

 • Przesłuchania Regionalne CEA uczniów klas śpiewu solowego we Wrocławiu-wyróżnienie dla Katarzyny Cyganik; nauczyciel: Magdalena Spytek-Stankiewicz, wyróżnienie dla Tomasza Theil nauczyciel: Grażyna Bollin, wyróżnienie dla nauczycieli: Magdaleny Spytek-Stankiewicz, Grażyny Bollin, Danuty Wiater, Sabiny Olbrich-Szafraniec, Michała Goławskiego (akompaniament)

 

 • Przesłuchania  Regionalne CEA uczniów klas skrzypiec i altówki w Katowicach-wyróżnienie dla Jana Turkiewicza; nauczyciel: Alina Brodka, wyróżnienie dla nauczycieli Aliny Brodki oraz Aleksandry Kielar-Machury (akompaniament)

 

 • Przesłuchania Regionalne CEA uczniów klas fortepianu w Katowicach- wyróżnienie dla Wojciecha Zbrożka; nauczyciel: Grzegorz Machura, dla Jakuba Copika; nauczyciel: Joanna Wójcik

 

 • VII Przegląd Zespołów Rytmiki SM I st. i Baletowych Regionu Śląskiego w Katowicach- wyróżnienie dla zespołu rytmicznego; nauczyciel: Katarzyna Świeca oraz Magdalena Ziółkowska

 

 • II Śląski Konkurs Wokalny w Katowicach- II nagroda w kategorii I dla Agnieszki Talarczyk; nauczyciel: Joanna Wojnowska, nagroda za utwór śląskiego kompozytora w kategorii I dla Adama Wrazidło; nauczyciel: Sabina Olbrich-Szafraniec, II nagroda oraz nagroda za pieśń M. Karłowicza w kategorii II dla Natalia Jasińskiej; nauczyciel: Danuty Wiater, wyróżnienie w kategorii II dla Katarzyny Cyganik; nauczyciel: Magdalena Spytek-Stankiewicz, wyróżnienie za akompaniament dla Michała Goławskiego

 

 • III Międzyszkolny Konkurs Solfeżowy dla klas III PSM I st. w Gliwicach- I miejsce dla uczniów klasy III; nauczyciel: Katarzyna Świeca, Magdalena Ziółkowska

 

 • VIII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o życiu kompozytorów -W. A. Mozart w Gliwicach- II miejsce dla Elżbiety Pisarek; nauczyciel: Joanna Mitas, wyróżnienie dla Marcina Grabysza; nauczyciel: Aleksandra Dudek

 

 • I Międzyszkolny Konkurs Zespołów Kameralnych w Rudzie Śląskiej- III miejsce dla tria w składzie: Dorota Turek; nauczyciel: Sabina Olbrich-Szafraniec, Anna Brygider; nauczyciel: Paweł Muszkieta, Marek Jeutner; nauczyciel: Grzegorz Machura, wyróżnienie za osobowość sceniczną dla Marka Jeutnera; nauczyciel: Grzegorz Machura