Druga edycja Konkursu Wokalnego im. Ludomira Różyckiego, już o zasięgu międzynarodowym, odbyła się po roku – 6 i 7 maja 1999 roku.
Jej współorganizatorami byli -inicjator konkursu, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej l i II st. w Gliwicach – prof. Jan Ballarin i Centrum Edukacji Artystycznej, z Panią Wizytator mgr Danutą Podgórską.Do zmagań konkursowych przystąpiło 39 uczniów szkół muzycznych z całej Polski, oraz słuchacze Konserwatorium z Lwowa i Ostrawy.Podobnie jak w pierwszej edycji Konkurs Wokalny był jednoetapowy, a jego program wymagał wykonania trzech kompozycji, w tym jednej pieśni Ludomira Różyckiego.

Jury w składzie:

prof. Eugeniusz Sąsiadek (przewodniczący – Akademia Muzyczna Wrocław)
prof. Michalina Growiec (wiceprzewodnicząca – Akademia Muzyczna Katowice)
prof. Włodzimiera Czajka (Akademia Muzyczna Lwów)
prof. Maria Adamikowa (Konserwatorium Ostrawa)
prof. Tadeusz Kopacki (Akademia Muzyczna Łódź)

wyłoniło pięciu laureatów i przyznało cztery wyróżnienia:

I nagroda ex aequo:

Przemysław Neumann – Państwowa Szkoła Muzyczna II st. Poznań

Salomea Prijmak – Konserwatorium Lwów

II nagroda i dodatkowe wyróżnienie dla najlepszego wykonawcy ze Śląska:

Krzysztof Iwaszkiewicz – Państwowa Szkoła Muzyczna II st. Zabrze

III nagroda ex aequo:

Piotr Kasperski – Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Warszawa

Sylwia Złotowska – Państwowa Szkoła Muzyczna II st. Wrocław

Wyróżnienie I st.:

Anna Noworzyn – Państwowa Szkoła Muzyczna II st. Chorzów

Wyróżnienie II st.:

Monika Niemczyk – Państwowa Szkoła Muzyczna II st. Krosno

Monika Nowicka – Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Warszawa

Wyróżnienie:

Gabriela Haukvicova – Konserwatorium Ostrawa

Koncert laureatów odbył się 7 maja 1999 roku w Sali Rajców gliwickiego Ratusza.