Dla uczniów p. Aleksandry Dudek c.d.

Klasy Aleksandry Dudek. Nauczanie zdalne nr 4
 
Czytanie nut głosem.
Klasa I wokalna PSM II st.
Temat: Gama a-moll, jej odmiany i triada.
Maria Wacholc – Solfeż elementarny III
Polecenia:
Proszę ćwiczenia 31 -33 prześpiewać literowo.
Następne ćwiczenia do 40 – solmizacyjnie.
Nauczyć się ćw. 37 ze stukaniem.
 
Klasa II wokalna PSM II st.
Temat:Chromatyka – dźwięki obce w gamie.
Maria Wacholc Solfeż elementarny V
Proszę starannie się nauczyć ćwiczeń na stronie 38, śpiewać je literowo.
Następne ćwiczenia 53 – 59 solmizacyjnie.
Zadane ćw. 57.
 
Klasa IV/4  PSM I st.
Oceny z ostatniego sprawdzianu: Zuzanna Tymon – bdb, Monika Wójcik – db, Emila Tymoszek – +dst, Paweł Żaak, Pedro Carton – dst, Magdalena Bartoszek, Julia Gruszczyńska – dop, Pozostałe osoby (A.K, A.L. M.N., A.R.) – ndst.
 
UWAGA uczniowie klasy VI/6 i IV/4, którzy napisali na ndst lub nie pisali w ogóle. Oto treść sprawdzianu, proszę wykonać zadania i nadesłać na adres mail:
aleksandra.dudek@op.pl
 
1. Zbudować od dowolnego, ale tego samego dźwięku w kluczu wiolinowym w górę interwały: 2>, 2, 3>, 3, 4, 4<.
2.  Zbudować od dowolnego ale tego samego dźwięku w kluczu basowym w dół interwały: 5>, 5, 6., 6, 7, 7<.
3. Zbudować od dowolnego ale tego samego dźwięku w kluczu wiolinowym w górę trójdźwięki molowe i durowe w przewrotach. Podpisać właściwym symbolem.
4. Zbudować od dowolnego ale tego samego dźwięku w kluczu basowym w dół trójdźwięki bez przewrotu i D7. Podpisać.
5. Uzupełnić gamy równoległe zapisać znaki przykluczowe w kluczu wiolinowym i basowym.
molowa     durowa     znaki
d            –   ?               ……..
?            –   E               ……..
f            –    ?               ……..
?            –    Ges          ………
 
 
 
Poniżej przypominam zadania z kształcenia słuchu dla tych, którzy ich jeszcze nie zrobili!
 
 
Wysłuchajcie początkowej melodii z filmu „Dzieci z Bullerbynhttps://www.youtube.com/watch?v=w-Wgoyph76E&t=457s
 
Kl. 1 /4
1. Proszę zapisać usłyszaną melodię (od 0,12 s. do 0,25 s), 8 taktów, w tonacji C-dur w takcie 2/4 rozpoczynając od III stopnia gamy.
2. Nauczcie się ją śpiewać solmizacją na pamięć.
 
Kl. II/4.
1. Proszę zapisać usłyszaną melodię (od 0,12 s. do 0,25 s), 8 taktów, w tonacji C-dur w takcie 2/4 rozpoczynając od III stopnia gamy.
2. Nauczcie się ją śpiewać solmizacją na pamięć.
3. Zapiszcie ją również w tonacji G-dur (rozpoczynając oczywiście od III stopnia tonacji G-dur).
4. i nauczcie się w tej tonacji śpiewać literowo z nut.
 
Kl. III/4 i V/6
1. Proszę zapisać usłyszaną melodię (od 0,32 s. do 1,14 s) 24 takty, w tonacji C-dur w takcie 2/4 rozpoczynając od III stopnia gamy. To forma aba, więc stosujemy odpowiednie znaki (?!) w zapisie. Dla ułatwienia takt 16 redukujemy do jednej półnuty.
2. Nauczcie się ją śpiewać solmizacją na pamięć.
3. Zapiszcie ją również w tonacji D-dur i B-dur
4. i nauczcie się w tych tonacjach śpiewać literowo z nut.
 
Kl. IV/4 i VI/6
1. Proszę zapisać usłyszaną melodię (od 0,32 s. do 1,14 s) 24 takty, w tonacji takiej jak słyszycie, w takcie 2/4 rozpoczynając od III stopnia gamy. To forma aba, więc stosujemy odpowiednie znaki (?!) w zapisie. Dla ułatwienia takt 16 redukujemy do jednej półnuty
2. Nauczcie się ją śpiewać solmizacją na pamięć.
3. Na podstawie pierwszych 8 taktów proszę napisać 2 wariacje, w jednej stosując zmiany rytmiczne,  w drugiej zmianę trybu.
4. Nauczyć się obie wariacje śpiewać z nut.
 
Gotowe dyktanda, wariacje oraz nagrania ze śpiewem podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą, proszę przesyłać na adres
aleksandra.dudek@op.pl
 
 

Copyright © 2020 PSM Gliwice. Wykonanie LINX

Skip to content