Dla uczniów p. Aleksandry Dudek – lekcja nr 12

Zdalne nauczanie nr 12, 7, 8 V 2020

Uczniowie Aleksandry Dudek

Kształcenie słuchu i audycje muzyczne

 

Kształcenie słuchu:
Kl. I/4
Temat: Gama d-moll
Sprawdzanie dyktanda i nauczonego ćwiczenia. Proszę nauczyć się ćw. 257.
 
Kl. II/4
Temat: Sprawdzanie, omawianie i poprawianie zadań kompozytorskich.
Kto nie napisał powtarzam tu polecenia. Proszę je UWAŻNIE przeczytać.
Komponujemy kujawiaka w tonacji e-moll z zastosowaniem choć jednej grupy szesnastkowej i jednej synkopy. Podaję tekst. Włodzimierz Ścisłowski Wiklina:
 

Plecie wiatr wiklinie,

plecie wciąż z ochotą,

że gdy wiosna minie

koszyk z niej uplotą.

 

         Uwagi do komponowania:

 1. piszemy dość szeroko, tak żeby odpowiednia sylaba znalazła się pod nutą,
 2. ma być 8 taktów podzielonych na dwie części,
 3. I cz. to jakby pytanie, kończymy dłuższą nutą, dźwiękiem h,
 4. II cz. to odpowiedź, więc musi zawierać jakieś elementy pytania (podobny rytm, czy zwrot melodyczny), kończymy toniką czyli e,
 5. można stosować powtórzenia lub progresje,
 6. pozostawiam dowolność w jakiej odmianie gamy to napiszecie, ale pamiętać proszę o ewentualnym dopisaniu krzyżyka przy odpowiednim stopniu,
 7. jak kujawiak to w metrum na 3 i wolnym tempie.

 
Kl. III/4 i V/6
Temat: Sprawdzian wiadomości – interwały i trójdźwięki.
Żebyście nie zapomnieli – krótki sprawdzian.
1. Zbuduj 2>, 2, 3>, 3, 4, 4< od dźwięku e razkreślne w górę w kluczu wiolinowym.
2. Zbuduj 5>, 5, 6>, 6, 7, 7< od dźwięku h małe w dół w kluczu basowym.
3. Zbuduj trójdźwięki durowy i molowy w I i II przewrocie od dźwięku e razkreślne w górę w kluczu wiolinowym. UWAGA – wszystkie 4 postacie od tego samego dźwięku.
4. Zbuduj wszystkie znane trójdźwięki (4 rodzaje) bez przewrotu i D7 od dźwięku h małe w dół w kluczu basowym.
 
 
 
Kl. IV/4 i VI/6
Temat: Skale modalne – Bogurodzica – pierwszy polski hymn
Ponieważ wiele osób jeszcze się zmaga z kompozycjami i skalami, dziś tylko jedno, ale ważne zadanie. Nauczyć się śpiewać Bogurodzicę.
Najpierw zapoznajcie się z tekstem i jego objaśnieniem https://www.youtube.com/watch?v=9vLyAGmnCio
Poniżej link do nut i informacji. Ponieważ jest to rytmika swobodna, akcent i oddechy są związane ze słowami. http://a-pesni.org/polsk/bogurodzica.php
W jakiej to jest skali?
Można posłuchać jak wykonują to inni. Ponieważ jest to rytmika swobodna każdorazowo wykonanie jest trochę inne. Proszę porównać. https://www.youtube.com/watch?v=ziCfs5tES_Y
https://www.youtube.com/watch?v=NrhHjoyaHdo
 
Audycje muzyczne.
Kl. IV/4 (i osoby z VI/6)
Temat: Fryderyk Chopin – dzieło
Poniżej karta pracy. Starannie wypełnioną proszę przesłać jako dokument.
Posłuchajcie najbardziej znanych utworów Fryderyka Chopina i odpowiedzcie na pytania z nimi związane.

 1. Pieśń Wojak. https://www.youtube.com/watch?v=c622wKz1s3A . Jaki to typ pieśni (patrz notatka o Schubercie i pieśni artystycznej)? Do jakich wydarzeń nawiązuje tekst pieśni?
 2. Etiuda c-moll op. 10 nr 12 https://www.youtube.com/watch?v=JwoAoII1EkQ. Jaki charakter ma ta etiuda (minim. 3 określenia)? Z jakimi wydarzeniami się wiąże? Gdzie i kiedy powstała?
 3. Walc cis-moll op. 64 nr 2 https://www.youtube.com/watch?v=WFD3DToErdg.

Walce Chopina to utwory stylizowane. Jak się nazywa ten styl (patrz notatka przy lekcji o walcu)? Jaką formę (budowę) ma ten konkretny walc?

 1. Preludium Des-dur op. 28 nr 15 https://www.youtube.com/watch?v=0LWoLykSSaQ. Chopin nie nadał tego tytułu, a kto? Gdzie powstały preludia i dlaczego jest w nich tyle melancholii (konkretnie, co się wtedy działo z Chopinem?
 2. Koncert fortepianowy e-moll cz. II https://www.youtube.com/watch?v=YmCWD3wtMBY. Jaki to jest rodzaj melodyki? (Patrz notatka o rodzajach melodyki w szerszym dziale Elementy dzieła muzycznego). Kogo miał przed oczyma wyobraźni komponując tę część koncertu?
 3. Polonez As-dur  op. 53 https://www.youtube.com/watch?v=org1Tt1NnBY . Polonezy Chopina to utwory stylizowane, czyli przeznaczone wyłącznie do słuchania. Po czym poznamy, że to polonez? Ile Chopin miał lat, gdy skomponował pierwszego poloneza?
 4. Mazurek D-dur op. 33 nr 3 https://www.youtube.com/watch?v=juuDSXzoVwE. Jakie tańce są podstawą stylizacji w mazurkach? Jakie zostały przetworzone w tym konkretnym? Jakie cechy mazurka są stałe (2) a jakie zmienne (2)?

Copyright © 2020 PSM Gliwice. Wykonanie LINX

Skip to content