Dla uczniów p. Aleksandry Dudek – lekcja nr 18

Nauczanie zdalne nr 18, 1 – 5 VI 2020

Uczniowie Aleksandry Dudek

Czytanie nut, Kształcenie słuchu, Audycje muzyczne.

 

Uwaga!!! Do czwartku 4 VI należy zaliczyć wszystkie zaległości.
 
Czytanie nut
 
Kol. I wok.
Temat: Sekundy i tercje w przebiegach melodycznych.
Ćwiczenia 123 – 133/III. Proszę prześpiewać i dowolne zdać.
 
Kl. II wok.
Temat: Trójdźwięki zwiększone, zmniejszone i dominanta septymowa w przebiegach melodycznych.
Ćwiczenia 137 – 149/V prześpiewać, dowolne zdać.
 
Kształcenie słuchu
 
Kl. I i II/IV
Temat: Piosenka „Malowany latawiec”.
Solfeż strona 69.
Napisz w zeszycie 3 zdania o kompozytorze tej piosenki.
Przypomnieć sobie o taktach prostych i złożonych. Wraz ze stukaniem pulsu ósemkowego wykonać piosenkę rytmicznie solmizacją nie zapominając o realizacji ligatur.
Zaśpiewać gamę e -moll i jej triadę i powoli starać się odczytać piosenkę głosem solmizacją.
Które takty są identyczne?
Gdzie jest progresja?
Jaki jest największy interwał w przebiegu melodii?
W jakiej odmianie molowej jest ta piosenka?
Odpowiedzi na te pytania wpisać do zeszytu i nauczyć się śpiewać piosenkę ze słowami.
Proszę zwrócić uwagę jak zapisujemy znaki repetycji i volt, gdy piosenka zaczyna się przedtaktem.
 
KL. III/4
Temat: Piosenka „Żurawie”.
Solfeż str. 156
Napisz w zeszycie 3 zdania o kompozytorze tej piosenki.
Z taktowaniem wykonać piosenkę rytmicznie solmizacją.
Zaśpiewać gamę fis-moll i jej triadę i powoli starać się odczytać piosenkę głosem solmizacją.
Które takty są identyczne?
Gdzie jest progresja?
Jaki jest największy interwał w przebiegu melodii?
W jakiej odmianie gamy molowej jest ta piosenka?
Odpowiedzi na te pytania wpisać do zeszytu i nauczyć się śpiewać piosenkę ze słowami.
Proszę zwrócić uwagę jak zapisujemy znaki repetycji i volt, gdy piosenka zaczyna się przedtaktem. Jest tu też wspomniany w poprzedniej lekcji znak, czyli segno i dodatkowo coda.  Proszę się dokładnie przyjrzeć temu zapisowi.
 
Kl. V/6
Temat: Piosenka „Gramy w zielone”.
Podręcznik str. 23.
Napisz w zeszycie 3 zdania o autorze słów tej piosenki.
Proszę z taktowaniem wykonać piosenkę rytmicznie solmizacją. Co się dzieje? Przypomnieć sobie i zapisać: co to jest polimetria?
W jakiej to jest tonacji?
Różnych. Proszę określić tonację w 2 taktach pierwszej linijki. Jakim trójdźwiękiem się zaczyna?
Które takty są identyczne?
Jaki jest największy interwał w przebiegu melodii?
Odpowiedzi na te pytania wpisać do zeszytu i nauczyć się śpiewać piosenkę ze słowami.
 
Kl. VI/6 i IV/4
Temat: Przewroty dominanty septymowej.
Proszę sobie przypomnieć co to są przewroty. Tak jak interwał ma jeden przewrót, a trójdźwięk dwa, tak czterodźwięk ma oczywiście trzy. I odbywa się to dokładnie w taki sam sposób, dolny składnik akordu idzie o oktawę w górę.
Proszę spojrzeć na stronę 48 i zrobić zadania 1 – 3. Macie na to dwie lekcje.
 
Audycje muzyczne
 
Kl. IV/4 i osoby z VI/6
Temat: Kierunki w muzyce XX i XXI wieku.
Szczególnie I połowa XX wieku to okres wielu poszukiwań, a najważniejszym dążeniem kompozytorów było NOWATORSTWO i EKSPERYMENT. Przestało być ważne piękno, pokazywanie muzyką uczuć, dążenie do równowagi. Najważniejsza była nowość.
Okres ten cechuje wielość kierunków i poszukiwanie nowych brzmień a więc używanie tradycyjnych instrumentów w nowy sposób jak też wykorzystywanie przedmiotów w funkcji instrumentów jak np. syrena alarmowa, maszyna do pisania, budzik, telefon itp. Zaczęto  w muzyce wokalnej wykorzystywać: krzyk, śmiech, mowę, szept itp.
Podręcznik strony: 188 – 200 (bez K. Szymanowskiego, którego omówiliśmy osobno).
Oto niektóre kierunki:

  • neoklasycyzm – w dawnych formach nowe skoki melodyczne i współbrzmienia harmoniczne,
  • folkloryzm – sięganie do muzyki ludowej jako inspiracji,
  • ekspresjonizm – wyrażanie uczuć, ale raczej tych złych (co miało związek z wojnami): bólu, tragizmu, rozpaczy,
  • bruityzm –  eksponuje ruch, hałas, jest szybki, dynamiczny, naśladuje maszyny i tempo świata,

Powstaje też w tym czasie muzyka elektroniczna i konkretna, czyli bazująca na danych z otoczenia i przetworzona.
Proszę posłuchać, wynotować nazwiska i utwory i zastanowić się jaki to kierunek lub co nowego zastosowano.
Karta pracy.

 
Proszę zrobić notatkę lub najważniejsze rzeczy wyciąć i wkleić do zeszytu.
 
 
 
 

Copyright © 2020 PSM Gliwice. Wykonanie LINX

Skip to content