KLAUZULA INFORMACYJNA – nauka zdalna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
  im. L. Różyckiego w Gliwicach, ul. o. J. Siemińskiego 6, reprezentowana przez dyrektora szkoły.  

 
Inspektor ochrony danych Administratora

 1. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Anna Pielok,  adres e-mail: annapielok@op.pl

Cel i podstawa przetwarzania

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
1)       Przepisy prawa:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 3. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 
Odbiorcy danych
 

 1. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki:
  1. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym
  2. Microsoft Corporation

One Microsoft Way
Redmond, Washinton 98052 USA

 1. Przedstawiciel ds. ochrony danych ze strony Microsoft odpowiedzialny za Europejski Obszar Gospodarczy:

Microsoft Ireland Operation, Ltd
Attn: Data Protection|
One Microsoft Place|South Coynty Business Par
Leopardstown
Dublin 18, D18P521, Ireland
 
Okres przechowywania danych osobowych
 

 1. 90 dni od daty wypowiedzenia lub wygaśnięcia subskrypcji oprogramowania
  Prawa osób, których dane dotyczą.

  1. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
   1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
   2. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
   3. ograniczenia przetwarzania
   4. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
Informacje dodatkowe

 1. Ze względu na zaistniałą sytuację pandemiczną i obowiązek prowadzenie zdalnego kształcenia, podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.

Copyright © 2020 PSM Gliwice. Wykonanie LINX

Skip to content