Nauka zdalna nr 4. Materiały dla uczniów Aleksandry Dudek na okres 16 – 20 XI 2020

IV nauka zdalna

Materiały dla uczniów Aleksandry Dudek

16 – 20 XI 2020

 

Kształcenie słuchu
 
Klasa I/4
Temat: Tercje – ćwiczenia.
Lekcja 1: Proszę zobaczyć w zeszycie pierwszą lekcję o tercjach. Budowaliśmy wtedy tercje na stopniach gamy C-dur. Niektóre z nich są wielkie, niektóre małe.
Proszę w zeszytach zapisać to jeszcze raz, a następnie pod spodem małe przekształcić w wielkie, a wielkie w małe. Robimy to na dwa sposoby.
Np. d – f (dźwięki zapisywane literowo zawsze podaję od niższego) to 3>. Zmienić można na 3 (wielką) : d – fis, lub des – f. Proszę patrzeć w klawiaturę i liczyć półtony.
Lekcja 2: Solfeż strona 14 ćwiczenie 22 i 23 – nauczyć się śpiewać i ołówkiem zaznaczyć 3> i 3. Da capo al Fine, to znaczy od początku do końca, w tym przypadku do miejsca gdzie jest napisane Fine, czyli śpiewamy całe ćwiczenie, potem powtarzamy 2 takty między znakami repetycji, następnie od początku do Fine. Proszę w zeszycie zbudować 3> i 3 ↑ i ↓ od dźwięku fis i d.
 
Klasa II/4
Tematy: Interwały – ćwiczenia.
Lekcja 1: Proszę zobaczyć materiał Jak rozpoznawać interwały przez kojarzenie https://www.youtube.com/watch?v=Meb9_BoP37A i wynotować kolejno interwały i utwór rozpoczynający się nim.
Lekcja 2: Proszę zbudować wszystkie poznane interwały ↑ i ↓ od dowolnego ale TEGO SAMEGO DŹWIĘKU.
Nauczyć się śpiewać ćwiczenie 197 str. 63, podpisać ołówkiem interwały w taktach: 1, 2, 5, 6, 9, 10.
 
Klasa III/4
Tematy: Interwały – powtarzanie.
Lekcja 1: Proszę zobaczyć materiał Jak rozpoznawać interwały przez kojarzenie https://www.youtube.com/watch?v=Meb9_BoP37A i wynotować kolejno interwały i utwór rozpoczynający się nim.
Lekcja 2: Proszę zbudować wszystkie poznane interwały ↑ i ↓ od dowolnego ale TEGO SAMEGO DŹWIĘKU.
Nauczyć się śpiewać górny głos ćwiczenia 19 ze str. 11, podpisać ołówkiem interwały w ostatniej linijce, które się tworzą między dwoma głosami.
 
Klasa IV/4 i VI/6
Tematy: 1< i 2> w ćwiczeniach.
Lekcja 1: Proszę zbudować 1< i 2>  ↑ i ↓ od dźwięków c i as.
Proszę posłuchać interwałów i je wynotować z materiału: https://www.youtube.com/watch?v=Meb9_BoP37A
Lekcja 2: Nauczyć się śpiewać  ćwiczenia 3 i 4 na stronie 89. W ćwiczeniu 4 podpisać WSZYSTKIE interwały do taktu trzeciego włącznie.
 
Audycje muzyczne
 
Klasa IVc/4
Temat: Rodzaje orkiestr.
Są 3 rodzaje orkiestr:
Orkiestra dęta, patrz podręcznik strona 139.  Proszę zobaczyć i posłuchać, tu naprawdę wielka orkiestra. https://www.youtube.com/watch?v=OKPBrZGDPa4
Orkiestra smyczkowa gra w składzie: I skrzypce, II skrzypce, altówki, wiolonczele, kontrabasy. Proszę posłuchać: https://www.youtube.com/watch?v=3-GxbBnCrrY
Orkiestra symfoniczna, patrz podręcznik strony 139 – 143. Proszę posłuchać wiersza o orkiestrze: https://www.youtube.com/watch?v=O1S01XGAuPI oraz orkiestry: https://www.youtube.com/watch?v=AaMqnYvzE2Q
 
Klasa IV/4
Temat: W. A. Mozart – twórczość instrumentalna.
Spośród licznych utworów Mozarta przedstawiam takie nagranie The best of Mozart: https://www.youtube.com/watch?v=Rb0UmrCXxVA
Oczywiście zachęcam w wolnej chwili do posłuchania całości, ale raczej proszę sobie wybrać części utworów, tak, by to nie przekroczyło długości trwania lekcji. Zapisać każdy to, czego konkretnie wysłuchał.
Na zadanie do pokazania proszę wymienić 3 podobieństwa i 7 różnic między życiem i twórczością Haydna a Mozarta.
 
Czytanie nut
 
Klasa II wokalna
Temat: Ćwiczenia w D-dur, c. d.
Proszę zaśpiewać ćwiczenie 43 z pulsem ósemkowym. Można posłuchać wykonania tu: https://www.youtube.com/watch?v=aHnTdFPfF2o
Ćwiczenie 44 w jak najszybszym tempie się da ;-), ćw. 45 – oba głosy.
 
 

 

Copyright © 2020 PSM Gliwice. Wykonanie LINX

Skip to content