Nauka zdalna nr 7. Materiały dla uczniów Aleksandry Dudek na okres 7 XII – 11 XII 2020

VII nauka zdalna

Materiały dla uczniów Aleksandry Dudek

7 XII – 11 XII 2020

 

Kształcenie słuchu
 
Klasa I/4
Tematy: Trójdźwięki i szesnastki.
Lekcja 1. Piosenka dla dzieci Kle kle boćku. https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM Czym się zaczyna? Próbujemy zapisać w takcie na 3, w tonacji C-dur, rozpoczyna się dźwiękiem sol (g). Uwaga! Dwa miejsca są trudne lub jeszcze tego nie robiliśmy. W takcie 3 są dźwięki fa re si sol w dół. Najniższe sol będzie pod drugą dodaną. Proszę popatrzeć na zapis na stronie 9 solfeżu, w pierwszym systemie dla klucza wiolinowego, trzecia nuta od końca – g w oktawie małej.
Przy słowie łąka dwukrotnie rytm jest: ósemka  z kropką i szesnastka pod jedną beleczką, proszę popatrzeć na zapis na stronie 18 solfeżu u góry strony.
Zapisujemy 8 taktów, znak repetycji przed 5 taktem i za 8 taktem, nad 8 taktem znak 1 volty, potem 2 volta z dwoma dźwiękami do do.
Proszę uważnie czytać polecenia. Większość moich popraw, a Waszych błędów wynika z ich nieuwzględniania. Po realizacji zadania jeszcze raz przeczytać, czy wszystko zostało uwzględnione!
Lekcja 2. Szesnastki są dwa razy krótsze od ósemek zatem 4 szesnastki mieszczą się w jednej ćwierćnucie. Proszę wykonać gamę C-dur solmizacją po 4 nuty na jeden ruch, powtarzając górne c.
Solfeż strona 248 ćwiczenie 20 – proszę tataizować.
Solfeż strona 15 ćwiczenia 27 i 28 nauczyć się śpiewać. W 28 zaznaczyć gdzie jest trójdźwięk.
 
Klasa II/4
Tematy. Gama e -moll
Lekcja 1. Proszę zapisać w zeszycie odmiany gamy e-moll oraz triadę z odmiany harmonicznej pamiętając o fis przy kluczu. Proszę się nauczyć śpiewać literowo.
Solfeż strona 58 ćwiczenie 180 nauczyć się solmizacją.
Lekcja 2. Proszę posłuchać piosenki Ty pójdziesz górą i postarać się zapisać https://www.youtube.com/watch?v=sEHRVeiCSOs Piszemy w e-moll, zaczyna i kończy się dźwiękiem e. Gdy piszemy dyktando w tonacji molowej to szczególnie wsłuchujemy się czy są lub nie są zmienione stopnie VI i VII.
 
Klasa III/4
Tematy: Trójdźwięki – budowanie, rozróżnianie, funkcje.
Lekcja 1. Podręcznik strona 30 ćwiczenie 3 – proszę podpisać odpowiednimi symbolami wszystkie trójdźwięki i nauczyć się je śpiewać.
Lekcja 2. Podręcznik str. 38 zad. 2. Funkcje to Tonika, Subdominanta, Dominanta. Wykonujemy następująco: np. trójdźwięk c e g. Jest to T w C-dur, S w G, a D w F.
Klasa IV/4 i VI/6
Tematy: Trójdźwięki i ich funkcje.
Lekcja 1. Podręcznik strona 30 ćwiczenie 3 – proszę podpisać odpowiednimi symbolami wszystkie trójdźwięki i nauczyć się je śpiewać.
Podręcznik str. 38 zad. 2 Wykonanie np. trójdźwięk c e g. Jest to Tonika w C-dur, Subdominanta w G-dur, a Dominanta w F-dur.
Lekcja 2. Podręcznik strona 20 zadanie 59 – nauczyć się śpiewać górny głos. Proszę podpisać jaki to trójdźwięk, tym razem np. Es-dur, f-moll itp. Patrzymy jakie to dźwięki, jeśli są w przewrocie układamy je sobie od prymy i podpisujemy np. w takcie drugim od dołu mamy d f b, czyli bez przewrotu byłoby b d f, czyli jest to B-dur. Jeśli czegoś nie znacie zostawić puste miejsce. Jeśli jest zmniejszony lub zwiększony albo z septymą dopisać np. a zmniejszony lub As7 itd. W tych taktach gdzie są ćwierćnuty ustalić akord dopiero na 3. Powodzenia.
 
Audycje muzyczne
 
Klasa IVc/6
Temat: Faktura dzieła muzycznego.
Do zeszytu wpisać lub wkleić poniższą notatkę:
Faktura to termin dotyczący ilości głosów i ich zależności między sobą.
Monofonia – jest jeden głos.
Homofonia – jest kilka głosów, ale jeden jest najważniejszy, inne są akompaniamentem.
Polifonia – każdy głos jest tak samo ważny. Polifonia może być:

  1. kontrastowa – każdy głos jest inny,
  2. imitacyjna – głosy się naśladują i ona może być:
  • ścisła – jest to kanon,
  • swobodna – głosy się naśladują, ale nie do końca.

Proszę dodatkowo przeczytać strony 22 – 23 w podręczniku i przyjrzeć się rysunkom, bo teraz będą zgadywanki. Proszę uzupełnić miejsca wykropkowane odpowiednią nazwą rodzaju faktury.

  1. Stanisław Moniuszko – Aria Skołuby Ten zegar stary z opery Straszny dwór https://www.youtube.com/watch?v=cHblGI8TpFA faktura……………………………
  2. Johann Pachelbel – Kanon D-dur https://www.youtube.com/watch?v=PfxrNblTr4o&list=RDG6Q1P1hO7LQ&index=2 faktura………………………………………….
  3. Claude Debussy – Syrinx https://www.youtube.com/watch?v=RNjroFNi7mA faktura ……………………………….
  4. Jan Sebastian Bach Inwencja C-dur https://www.youtube.com/watch?v=pWGnvoxuKrs faktura………………………………………………………………
  5. J. S. Bach – przygrywka chorałowa Wachet auf, ruft uns die Stimme https://www.youtube.com/watch?v=VSkz3j9b23Y faktura…………………………………………………
  6. Anonim – Bogurodzica https://www.youtube.com/watch?v=0Xj6DATrJOc faktura ………………………………………

Uzupełnioną kartę pracy proszę mi przesłać.
 
Klasa IV/4
Temat:  Romantyzm – cechy i twórcy
Zadanie 1 kończące poprzedni okres – proszę dla odmiany porównać życie i twórczość Mozarta i Beethovena: 5 podobieństw, 5 różnic.
Zadanie 2 – przeczytać w podręczniku materiał na stronie 171 oraz przypomnieć sobie wiadomości z literatury i historii. Proszę samodzielnie zrobić w zeszycie notatkę o romantyzmie wymieniając 5 cech ogólnych w sztuce i 5 cech muzycznych. Za daty trwania przyjmujemy około 1820 – 1860. Kompozytorzy romantyczni to (proszę wpisać do zeszytu): Franz Schubert, Hector Berlioz, Fryderyk Chopin, Feliks Mendelssohn – Bartholdy, Robert Schumann, Ferenc Liszt, Niccolo Paganini, Piotr Czajkowski, Gioacchino Rossini.
Dla wejścia w epokę proponuję https://www.youtube.com/watch?v=H0kCVZV6qRM
 
Czytanie nut
 
Klasa II wokalna
Temat: Tonacja B-dur
Proszę nauczyć się ćwiczeń ze stron 46 i 47. Ćwiczenie 52  zaśpiewać w kanonie z własnym nagraniem. Podobnie wykonać ćw. 54, nauczyć się śpiewać oba głosy i śpiewać inny z nagranym. Ćw. 55 śpiewać z akompaniamentem tylko lewej ręki – prawa ma tę samą melodię. Przysłać 52 na dwa glosy lub 55 z graniem lewej. Jeśli ktoś jest ambitny może dodać wstęp i zakończenia na obie ręce ;-)))

Copyright © 2020 PSM Gliwice. Wykonanie LINX

Skip to content