Nauka zdalna oraz ferie zimowe w roku szk. 2020/2021

Od dnia 30.11.2020rdo dnia 22.12.2020r. wszystkie zajęcia dydaktyczne w PSM I i II st. będą realizowane  wyłącznie zdalnie.

Ferie zimowe w roku szkolnym 2020/2021 zostały ustalone jednolicie dla całego kraju – od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 17 stycznia 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 2111 )

Copyright © 2020 PSM Gliwice. Wykonanie LINX

Skip to content