Plan lekcji na rok szkolny 2016/2017

Informacja dotycząca PSM I st.

Na zajęciach teoretycznych w większości klas obowiązuje podział na grupy (a, b, itd.). Podział  klas I oraz IV cyklu 6-letniego oraz klasy I cyklu 4-letniego jest podany na tablicy ogłoszeń w szkole.
W pozostałych klasach obowiązuje podział z zeszłego roku szkolnego.
W poszczególnych grupach ilość uczniów musi być podobna. W przypadkach uzasadnionych – na przeniesienie ucznia do innej grupy muszą  wyrazić zgodę nauczyciele wszystkich przedmiotów, na których taki podział obowiązuje
 
Od klasy IV PSM I st. cyklu 6-letniego dochodzą 2 obowiązkowe przedmioty:
– audycje muzyczne ( jedna godzina lekcyjna w tygodniu)
– orkiestra albo chór ( dwie godziny lekcyjne w tygodniu)

  • Dzieci grające na inst. smyczkowych  uczęszczają na orkiestrę smyczkową
  • Dzieci grające na inst. dętych   chodzą na orkiestrę dętą
  • Pozostali uczniowie śpiewają w  chórze

Informacja dotycząca  PSM II st:

W klasie I instrumentalnej na zajęciach z KSZTAŁCENIA SŁUCHU obowiązuje podział na TRZY  grupy: A,B,C.
Natomiast na ZASADACH MUZYKI i LITERATURZE MUZYCZNEJ uczniowie tej klasy podzieleni są  tylko na DWIE  (większe) grupy A, B.  Na osobnej liście na tablicy ogłoszeń w szkole zamieszczony jest podział na te grupy.
W klasach I-III PSM II st. specjalność: wokalistyka będzie podział na zajęciach CZYTANIA NUT GŁOSEM oraz DYKCJI (informacja również na tablicy ogłoszeń).
Od klasy II do V wszyscy uczniowie obowiązkowo uczęszczają na chór albo orkiestrę symfoniczną.
 
 

NOWY PLAN LEKCJI DO POBRANIA PONIŻEJ:

PLAN LEKCJI na rok szk. 2016-2017

Copyright © 2020 PSM Gliwice. Wykonanie LINX

Skip to content