UWAGA sprawa pilna!

Szanowni rodzice /opiekunowie prawni/ oraz uczniowie pełnoletni.

       W związku z planowanym z dniem 01.09.2022r przeniesieniem siedziby szkoły do budynku przy ulicy Księcia Ziemowita 12 w Gliwicach (uchwała Rady Miasta     NR XXXIII/703/2022 z dnia 20 stycznia 2022r.), konieczne jest potwierdzenie przez rodziców /opiekunów prawnych/ lub pełnoletnich uczniów przyjęcia do wiadomości tej informacji. Ma to nastąpić na potwierdzonym z oryginałem przez Wydział Edukacji piśmie Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice, skierowanym do Państwa. Niestety pandemia    i wprowadzenie nauczania zdalnego trochę nam utrudniły organizację tego zadania.   W  związku z tym zwracam się z prośbą do rodziców, opiekunów prawnych oraz uczniów pełnoletnich o zgłaszanie się do szkoły w godzinach od 9.00 do 18.30 po odbiór w/w pism,     a następnie potwierdzenie własnoręcznym podpisem (na tym samym druku) przyjęcia do wiadomości zawartej treści. Po podpisaniu prosimy o zwrot pism do szkoły w terminie do dnia 04.02.2022r. (podpisy można również złożyć bezpośrednio na terenie szkoły).

      Druki pism będą dostępne dla Państwa obok  portierni. W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt z nauczycielem przedmiotu głównego lub sekretariatem szkoły.

Uwaga!

Konieczne jest podpisanie przyjęcia do wiadomości przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych.

Copyright © 2020 PSM Gliwice. Wykonanie LINX

Skip to content