Zarządzenie nr PSM.0211.11.2020 – COVID-19

Zarządzenie nr PSM.0211.11.2020 Dyrektora PSM I i II st. im. L. Różyckiego w Gliwicach z dnia 28.05.2020r. wprowadza m. in.:

  1. Procedury na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia COVID-19 u osób przebywających na terenie PSM I i II st. w Gliwicach
  2. Procedury przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach w roku szkolnym 2019/2020
  3. Procedury przeprowadzania lekcji indywidualnych dla uczniów klas dyplomowych Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Gliwicach oraz konsultacji dla uczniów na czas trwania pandemii COVID-19
  4. Procedury obowiązujące w bibliotece szkolnej PSM I i II stopnia w Gliwicach na czas trwania pandemii COVID-19

COVID-19 procedury

 

Copyright © 2020 PSM Gliwice. Wykonanie LINX

Skip to content