Zmiany w zasadach rekrutacji do szkół artystycznych

Zmiany w zasadach rekrutacji do szkół artystycznych
Informujemy, że zgodnie z pkt 11a dodanym w § 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 872), w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach artystycznych następuje ograniczenie egzaminów wstępnych do szkół artystycznych:
Egzamin wstępny do szkoły muzycznej II stopnia będzie obejmował:

  • w specjalności instrumentalistyka – egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych (szczegółowe informacje dostępne w sekretariacie szkoły),
  • w specjalności wokalistyka – badanie predyspozycji wokalnych.

W roku szkolnym 2019/20 nie będzie egzaminu wstępnego z kształcenia słuchu i audycji muzycznych.
 
W ramach badania przydatności kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia przewidywany jest indywidualny sprawdzian predyspozycji do kształcenia (wykonanie dowolnej piosenki, sprawdzenie słuchu muzycznego).
 
 

Copyright © 2020 PSM Gliwice. Wykonanie LINX

Skip to content