Idea zorganizowania Konkursu Wokalnego im. Ludomira Różyckiego, przedstawiciela Młodej Polski w muzyce, kompozytora związanego od 1945 roku ze Śląskiem i patrona gliwickiej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. uzyskała kształt artystyczny w 45 rocznicę śmierci kompozytora. Dzięki staraniom dyrektora szkoły – prof. Jana Ballarina, wiosną 1998 r. odbył się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Gliwicach I Konkurs Wokalny imienia jej patrona. Od samego początku był on skierowany do uczniów sekcji wokalnych szkół muzycznych II stopnia i miał na celu przybliżenie i popularyzowanie pięknej, ale wciąż niedocenianej twórczości pieśniowej Ludomira Różyckiego.

Pierwsze dwa konkursy – w 1998 i 1999 r. odbyły się w formie jednoetapowej. W związku ze wzrastającym znaczeniem i zainteresowaniem imprezą gliwicką pojawiła się konieczność jej dopasowania do ogólnopolskiego terminarza konkursów wokalnych. Stąd też kolejne konkursy odbyły się w 2001 i 2003 roku i przybrały formę dwuetapową. Począwszy od III Konkursu Wokalnego im. Ludomira Różyckiego patronat nad imprezą objęło Ministerstwo Kultury.