Zwrot książek i nut oraz instrumentów wypożyczonych ze szkoły

Uczniów kończących PSM I st. oraz rezygnujących z nauki , prosimy o zwrot książek i nut oraz wypożyczonych instrumentów muzycznych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.06.2020r. W przypadku uczniów kontynuujących naukę w PSM II st. istnieje możliwość pozostawienia wypożyczonego instrumentu na okres wakacji oraz przyszły rok szkolny po wcześniejszym skonsultowaniu się z panią Haliną Ropską.
Zwrotu można dokonać w terminach oraz według zasad:
 
Magazyn instrumentów:
czynny w dniach 22-25.06.2020r w godz. 15:00-17:00. Instrumenty oddajemy przy wejściu szkoły od strony podwórza. Prosimy aby każdy uczeń/rodzic dokonujący zwrotu instrumentu był w maseczce.

 
Biblioteka szkolna:
Zwrotu wypożyczonych z biblioteki nut i książek można dokonać codziennie do godz. 17:00 na portierni szkoły do specjalnie przygotowanego kartonu zgodnie z Procedurami obowiązującymi w bibliotece szkolnej PSM I i II stopnia w Gliwicach na czas trwania pandemii COVID-19.
Prosimy aby każdy uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek był w maseczce oraz zwracane książki i nuty były zapakowane w reklamówkach oraz opisane na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa.
Zostały wyznaczone również dwa dni tj. 24 i 25.06.2020 w czasie których można oddać książki i nuty bezpośrednio w bibliotece  w godz. 15:00-17:00. Każdy uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek powinien być w maseczce oraz rękawiczkach.

Procedury dla BIBLIOTEKI w czasie trwania pandemii

 
Pozostali uczniowie zwrotu materiałów bibliotecznych oraz instrumentów muzycznych również dokonują według powyższych zasad oraz w wyznaczonych wyżej terminach.

Copyright © 2020 PSM Gliwice. Wykonanie LINX

Skip to content