Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kształcenia w PSM I st. w Gliwicach

listy zakwalifikowanych – cykl 6-letni

listy zakwalifikowanych – cykl 4-letni

 

Zakwalifikowanie kandydata nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

 Zakwalifikowanie oznacza uzyskanie, w trakcie badania przydatności przez kandydata, co najmniej minimalnej wymaganej liczby punktów, uprawniających do podjęcia nauki w PSM I st.

O przyjęciu do szkoły muzycznej decyduje liczba miejsc na wybrany przez kandydata instrument.

 

LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO PSM I st.

zostanie umieszczona w dniu 12.07.2022r. o godz. 1200  na tablicy na parterze szkoły

Copyright © 2020 PSM Gliwice. Wykonanie LINX

Skip to content