Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 01.09.2021r. wg następującego harmonogramu:

  1. Spotkanie uczniów klas I z dyrekcją i wychowawcami:
  • godz. 16.00 – klasa I cyklu 6-letniego PSM I st.: grupy A, B – sala koncertowa, grupa C – sala kameralna,
  • godz. 16.45 – klasa I cyklu 4-letniego PSM I st.:  – sala koncertowa,
  • godz. 17.30 – klasa I PSM II st.: specjalność instrumentalistyka, specjalność wokalistyka – sala koncertowa,

Każdy uczeń klasy I w czasie spotkania w wyznaczonych salach otrzyma następujące informacje:

  • przydział do grupy na zajęcia ogólnomuzyczne,
  • plan zajęć ogólnomuzycznych,
  • przydział do nauczyciela przedmiotu głównego,
  • wykaz sal, w których oczekiwać będą nauczyciele przedmiotu głównego.

W szkole dyżurować będą nauczyciele, kierujący uczniów klas I i ich opiekunów do poszczególnych sal.

Po spotkaniu w wyznaczonych salach, uczniowie wraz z opiekunami (szkoła I st.), a w przypadku szkoły II st. sami uczniowie –  przejdą do klas, w których znajdować się będą nauczyciele przedmiotu głównego, w celu ustalenia godzin zajęć indywidualnych.

Przypominamy, że na teren szkoły może wejść uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

Z uczniem klasy I cyklu 6-letniego i cyklu 4-letniego może wejść jeden opiekun, który nie wykazuje objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. Uczniowie klasy I PSM II st. wchodzą do szkoły bez opiekunów.

Każdy uczeń i opiekun powinien być zaopatrzony w maseczkę ochronną.   

2. Wszyscy uczniowie powyżej klasy I powinni w dniu rozpoczęcia roku szkolnego skontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną z nauczycielem przedmiotu głównego, zgodnie z przydziałem, udostępnionym na stronie internetowej szkoły, w zakładce „Komunikaty dla uczniów”  lub  bezpośrednio na terenie szkoły w godz. od 17.30 do 19.00

Wszystkie informacje będą dostępne na stronie szkoły po godz. 12:00

Copyright © 2020 PSM Gliwice. Wykonanie LINX

Skip to content