Uwaga! Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach

Uwaga!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach wg następujących zasad:

1. Na teren szkoły może wejść uczeń PSM I st.: klasy I cyklu 6-letniego, klasy I cyklu 4-letniego oraz PSM II st.: klasy I – specjalność instrumentalistyka, klasy I – specjalność wokalistyka. Uczeń nie może wykazywać objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych. Do szkoły nie może wejść również uczeń, którego domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

2. Z uczniem klasy I cyklu 6-letniego i cyklu 4-letniego może wejść jeden opiekun bez    objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki jednorazowe. Pracownik szkoły może dokonać pomiaru temperatury ciała.
Uczniowie klasy I PSM II st. wchodzą do szkoły bez opiekunów.

3.      Spotkanie uczniów klas I z dyrekcją i wychowawcami odbędzie się wg następującego harmonogramu:

  • godz. 16.00 – klasa I cyklu 6-letniego PSM I st.: grupa a – sala koncertowa, grupa b – sala kameralna, grupa c – sala nr 8
  • godz. 16.45 – klasa I cyklu 4-letniego PSM I st.: grupa a – sala koncertowa, grupa b – sala kameralna
  • godz. 17.30 – klasa I PSM II st.: specjalność instrumentalistyka – sala koncertowa, specjalność wokalistyka – sala kameralna

4.      Każdy uczeń klasy I w czasie spotkania w wyznaczonych salach otrzyma następujące informacje:

  • przydział do grupy na zajęcia ogólnomuzyczne
  • plan zajęć ogólnomuzycznych
  • przydział do nauczyciela przedmiotu głównego
  • wykaz sal, w których oczekiwać będą nauczyciele przedmiotu głównego

5. Na parterze i I piętrze szkoły dyżurować będą nauczyciele, kierujący uczniów i ich opiekunów do poszczególnych sal.

6. Po spotkaniu w wyznaczonych salach, uczniowie wraz z opiekunami (szkoła I st.), a w przypadku szkoły II st. sami uczniowie –  przejdą do klas, w których znajdować się będą nauczyciele przedmiotu głównego, w celu ustalenia godzin zajęć indywidualnych.

7.      Uczniowie od II klasy wzwyż powinni skontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną z nauczycielem przedmiotów prowadzonych indywidualnie, zgodnie z przydziałem do nauczycieli, udostępnionym na stronie internetowej szkoły, w zakładce Komunikaty dla uczniów.
W pojedynczych przypadkach dozwolony jest bezpośredni kontakt ucznia z nauczycielem dnia 1 września 2020r. na terenie szkoły w godz. 18:00 -19:00.

Copyright © 2020 PSM Gliwice. Wykonanie LINX

Skip to content