Wydanie świadectw za rok szkolny 2019/2020

Wydanie świadectw za rok szkolny 2019/2020, odbędzie się 26.06.2020r w godz.:

1500-1600 – uczniowie klas kończących PSM I st. (klasa IV, cykl 4- letni; klasa VI, cykl 6- letni),

1600-1800 – uczniowie pozostałych klas.

Uwaga!

Świadectwa będą wydawane przy schodach wejściowych do szkoły od strony podwórka (bez konieczności wchodzenia na teren budynku). Uczniowie czekający na odbiór  powinni zastosować odpowiedni dystans społeczny. W przypadku uczniów kończących PSM I st., konieczne będzie pisemne potwierdzenie odbioru świadectwa, w związku z tym prosimy o zaopatrzenie się we własny długopis. Przy odbiorze świadectwa każdy uczeń powinien posiadać przy sobie legitymację szkolną lub dowód osobisty.
W przypadku braku możliwości odbioru świadectw w wyznaczonym terminie będzie możliwość wydania ich w okresie wakacyjnym po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z sekretariatem szkoły.

Copyright © 2020 PSM Gliwice. Wykonanie LINX

Skip to content