Dziennik Elektroniczny Fryderyk

Dziennik Elektroniczny Fryderyk

Informujemy, że w szkole funkcjonuje Dziennik Elektroniczny Fryderyk.

Prosimy rodziców/opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich oraz uczniów pełnoletnich o osobisty odbiór danych do logowania do dziennika w sekretariacie szkoły według załączonego harmonogramu.

Każdy z rodziców/opiekunów prawnych (matka, ojciec) powinien odebrać dane do logowania samodzielnie. Wykluczone jest pobieranie wyżej wymienionych danych dla drugiego rodzica/opiekuna.

Pobieranie danych poświadczone będzie podpisem.

Prosimy o przemyślenie decyzji o dostępie do dziennika dla dziecka.

Złożony podpis podczas pobierania danych do e-dziennika jest równocześnie poświadczeniem  zapoznania się z regulaminem funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego Fryderyk w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. L. Różyckiego w Gliwicach.

Poniżej załączone pliki z harmonogramem przekazywania dostępu do kont rodzicom/prawnym opiekunom/pełnoletnim uczniom oraz regulamin e-dziennika.

 

Regulamin -Dziennik Elektroniczny Fryderyk

harmonogram

Dziennik_Fryderyk_instrukcja_dla_rodzica_prawnego_opiekuna

Dziennik_Fryderyk_instrukcja_dla_ucznia

Copyright © 2020 PSM Gliwice. Wykonanie LINX

Skip to content