Nauka zdalna nr 1. Materiały dla uczniów Aleksandry Dudek na okres 26 – 30 X 2020

Uwaga! Materiały są na cały tydzień.
Kształcenie słuchu.
Klasa I/4
Temat: Takt na 3.
Proszę według wzoru z zeszytu starannie nauczyć się taktować na 3 obiema rękami.
Lekcja 1: Nauczyć się śpiewać ćwiczenia:19, 20, 21 ze strony 13. Podpisać ołówkiem gdzie są tercje.
Lekcja 2: Nauczyć się wykonywać ćwiczenie 19 na stronie 247. Ale UWAGA! Próbujemy oba głosy: górny, 1. głos – prawą ręką stukamy ołówkiem, dolny, 2. głos uderzamy dłonią.
 
Kl. II/4
Temat: Tryton w gamie durowej i jego rozwiązanie.
Lekcja 1: Powtórzyć lekcję. Proszę nauczyć się śpiewać na pamięć trytony i rozwiązanie w C-dur. Znaleźć trytony i rozwiązania w gamach G-dur i F-dur.
Lekcja 2: Proszę obejrzeć: https://www.youtube.com/watch?v=a6PQNR2NWDI oraz https://www.youtube.com/watch?v=JL6QItqu_B4
 
Kl. III/4
Temat: Ćwiczenia z kwartami.
Lekcja 1: Proszę nauczyć się śpiewać literowo kwarty czyste w górę od kolejnych dźwięków gamy C-dur (czyli białych klawiszy) np. c- f, d – g i tak dalej.
Lekcja 2: Proszę nauczyć się śpiewać literowo kwarty kwarty czyste w dół od kolejnych dźwięków gamy C-dur (czyli białych klawiszy) np. c- g, h – fisi tak dalej.
 
Kl. IV/4 i VI/6
Temat: Gama chromatyczna.
Lekcja 1: Proszę się nauczyć wiadomości podanych na lekcji oraz próbować śpiewać gamę chromatyczną od c w górę i w dół. Uwaga – wcale to nie jest łatwe, kontrolować czystość wykonania z instrumentem.
Lekcja 2. Proszę schromatyzować gamy D-dur i B-dur. Nauczyć się śpiewać ćw. 1 na stronie 89 podręcznika.
 
Audycje muzyczne.
 Kl. IVc/6
Temat: Utwory programowe – ciąg dalszy.
Jednym z najbardziej znanych utworów programowych jest poemat symfoniczny Paula Dukas’a Uczeń czarnoskiężnika.
Proszę posłuchać tej wersji lub dowolnej innej: https://www.youtube.com/watch?v=2DX2yVucz24.
KL. IV/4
Uwaga! Kartkówki – prawidłowe odpowiedzi:
1. kwartet,
2. część II, kantylenowa,
3. forma wariacji,
4. hymn – początkowo cesarski, potem Austro-Węgier, aktualnie Niemiec.
Ponieważ kartkówka nie była zapowiedziana, a na ostatni punkt nie mieliście obowiązku znać odpowiedzi oceny są następujące:
4 pkt – celujący,
3 pkt – bardzo dobry,
2 pkt – dobry,
1 pkt – dostateczny.
Gratulujemy Jackowi, który otrzymał II miejsce w konkursie o Chopinie w swojej grupie i Renacie, która zajęła III miejsce w swojej kategorii wiekowej.
Temat: Twórczość Józefa Haydna – ciąg dalszy.
Proszę odpowiedzieć po wysłuchaniu odpowiednich części dlaczego słuchacze nazwali Symfonie Haydna: Pożegnalną, Zegarową, Niespodzianką?
https://www.youtube.com/watch?v=mTlVtVPrOFo
https://www.youtube.com/watch?v=VOLy6JxEDLw
https://www.youtube.com/watch?v=3DM1eJxUT8k
Czytanie nut
 Kl. II/wok
Temat: Gama d-moll.
Proszę nauczyć się literowo gamy d-moll doryckiej.
Prześpiewać ćwiczenia 32 – 35, strony 32 i 33. Nauczyć się śpiewać solmizacją i słowami piosenkę Świerszczyk Zygmunta Noskowskiego.
 
Przypomina mój adres mailowy: aleksandra.dudek@op.pl

Copyright © 2020 PSM Gliwice. Wykonanie LINX

Skip to content