Nauka zdalna nr 3. Materiały dla uczniów Aleksandry Dudek na okres 9 – 13 XI 2020

III Nauka zdalna

Materiały dla uczniów Aleksandry Dudek

9 – 13 XI 2020

 

Kształcenie słuchu.
 
Klasa I/4
Temat: Gama C-dur w różnych rytmach.
Lekcja 1: Proszę taktując na 3 śpiewać gamę solmizacją w górę i w dół w następujących rytmach: same półnuty z kropką, same ćwierćnuty, półnuta + ćwierćnuta, same ósemki, półnuta dwie ósemki. Ćwiczenie 3 na stronie 244 proszę się również nauczyć na gamie. Gamę śpiewamy w rytmie ćwiczenia, u góry nie powtarzamy do, „wracamy” solmizacją na dół itd. aż się ćwiczeni skończy. Ponieważ kończy się na re, możecie powtórzyć 2 x do. I to nauczone ćwiczenie proszę mi przesłać.
Lekcja 2: Proszę ułożyć własny rytm w takcie trzy ćwierciowym i nauczyć się go: tataizować z taktowaniem, stukać z głośnym liczeniem (równym!), śpiewać na gamie.
 
Klasa II/4
Temat: Trytony i rozwiązania.
Lekcja 1: Znaleźć trytony i rozwiązania w tonacjach  A-dur i Es-dur. Nauczyć się śpiewać te zapisane do tej pory.
Lekcja 2: Nauczyć się śpiewać ćwiczenia 259 str. 82. Proszę zaznaczyć gwiazdką wszystkie 4 i 5 w piosence. Proszę każdą z nich w dowolny sposób przekształcić w tryton, przy  takich samych – zmienić sposób.
 
Klasa III/4
Temat: Trytony i rozwiązania.
Lekcja 1: Zapisać trytony i ich rozwiązania w gamach durowych do 3 znaków. Śpiewać w C-dur na pamięć, w pozostałych gamach z nut.
Lekcja 2: Nauczyć się śpiewać ćwiczenie 290 str. 92. Proszę zaznaczyć gwiazdką wszystkie 4 i 5 w piosence. Proszę każdą z nich w dowolny sposób przekształcić w tryton.
 
Klasa IV/4 i VI/6
Temat: Półton diatoniczny i chromatyczny.
Lekcja 1: Chromatyzując gamy poznaliśmy różne półtony.
Notatka: Półton diatoniczny występuje między sąsiednimi dźwiękami, jest to sekunda małą 2> np. d – es. Półton chromatyczny to dźwięk na tej samej linii lub polu zmieniony znakiem chromatycznym (krzyżyk, bemol kasownik) jest to pryma zwiększona 1< np. d – dis.
Proszę zbudować 1< i 2> ↑i ↓ od dźwięku e i fis.
Lekcja 2: Proszę w ćwiczeniu 1 i 2 na stronie 89 znaleźć wszystkie 2> i 1< i podpisać takimi symbolami między dźwiękami, które je tworzą.
Audycje muzyczne.
 
Klasa IVc/6
Temat: Zespoły wykonawcze – ciąg dalszy.
Notatka. Zespół rockowy – gra w składzie: gitary elektryczne, instrumenty elektroniczne, wokalista, perkusja. Grają muzykę własną, ich brzmienie jest dość agresywne, ostre.
Posłuchaj: https://www.youtube.com/watch?v=poXvMBhjSWk
Zespół jazzowy – grają muzykę w części improwizowaną.
* Małe kilkuosobowe składają się z instrumentalisty lub wokalisty prowadzącego (może być 2 lub 3) i sekcji rytmicznej: kontrabas (lub gitara basowa) + perkusja.
* Duże czyli Big band – to kilkanaście instrumentów, głównie trąbki, puzony, klarnety, saksofony (choć skład może być zróżnicowany) i sekcja rytmiczna jak wyżej.
Posłuchaj:  https://www.youtube.com/watch?v=83IPLt2YQko
Proszę zwrócić uwagę, że publiczność klaszcze w trakcie – wyłącznie jednak po fragmentach improwizowanych.
Duży zespół: https://www.youtube.com/watch?v=7g1KNd_autM
 
Klasa IV/4
Temat: W.A. Mozart – twórczość operowa.
Niezwykle ważną częścią twórczości Mozarta są jego opery. Miał niesamowity zmysł sceniczny. Jego oper nie tylko doskonale się słucha ale również świetnie się je ogląda.
Streszczenie Wesela Figara: https://www.youtube.com/watch?v=eFON6QH3eP0
Streszczenie Don Giovanni: https://www.youtube.com/watch?v=JQdrUsOs_NM
Jedną z najbardziej znanych oper Mozarta jest Czarodziejki flet. Jest to baśń o pokonywaniu zła miłością i cierpliwością, ma też wątki masońskie, szczególnie te podkreślające potrzebę nieustannego doskonalenia się. Proszę przeczytać libretto opery. Proszę posłuchać fragmentów.
Aria Królowej Nocy: https://www.youtube.com/watch?v=H_xfC9RXicU
Aria Sarastra: https://www.youtube.com/watch?v=E8IbYFJAb8Y
Duet Papagena i Papageny: https://www.youtube.com/watch?v=ZZo0klTdVGg
Dla tych, którzy odczuwają niedosyt – oto strona cała poświęcona tej operze z tym niewątpliwym walorem, że można przeczytać fragment i posłuchać odpowiedniej muzyki https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarodziejski_flet_(KV_620)
Uwaga zadanie. Proszę porównać arie Sarastra i Królowej Nocy, najlepiej w tabelce uwzględniając elementy dzieła muzycznego, znajdując minimum 6 różnic.
 
Czytanie nut
 
Klasa II wokalna
Temat: Tonacja D-dur, ćwiczenia.
Proszę przeczytać ćwiczenia 38 – 42. Nauczyć się dowolnego ze stukaniem rytmu (39 lub 40 górny głos) oraz 42 – śpiew górnego głosu, granie pozostałych.

Copyright © 2020 PSM Gliwice. Wykonanie LINX

Skip to content