UWAGA NAUKA ZDALNA

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 z późn. zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1830, 1859, 1870) – stan prawny na dzień 24 października 2020r., w okresie od 26.10.2020r. do 08.11.2020r. wszystkie zajęcia dydaktyczne w PSM I i II st. w Gliwicach odbywać się będą w sposób zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Informacje dotyczące sposobu i form realizacji poszczególnych zajęć będą bezpośrednio przekazywane przez poszczególnych nauczycieli za pomocą aplikacji TEAMS lub innych komunikatorów. Prosimy również o bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej szkoły.

Copyright © 2020 PSM Gliwice. Wykonanie LINX

Skip to content